h

SP wil beter windplan bij Meeden

18 november 2014

SP wil beter windplan bij Meeden

Net als meermalen in de Groningse Provinciale Staten heeft de SP nu ook in de Tweede Kamer laten weten dat er een beter plan moet komen voor windmolens bij N33/Meeden. In het energieoverleg van maandag 17 november heeft SP-kamerlid Eric Smaling daartoe een motie ingediend.

Deze motie roept op om windmolens verder van huizen te plannen om geluidoverlast sterk te verminderen. De bestaande voorkeursvariant gaat uit van windmolens op 500 meter tot 1 kilometer van het dorp Meeden. Dat is te dichtbij wat de SP betreft. Voor de leefbaarheid in Meeden zou een mininmale afstand van 2 kilometer moeten gelden.

Volgens ons zijn er voldoende mogelijkheden voor molens meer ten noorden van het dorp Meeden, zoals recent  onderzoek van de gemeente Menterwolde al uitwees. De motie werd ontraden door de regering en er was harde kritiek van met name de PvdA op onze motie. Zij willen alle windplannen in Groningen nu vaststellen en zo snel mogelijk uitvoeren, zonder daarbij naar de wensen van de inwoners te willen luisteren.

Op 25 november komt in de Tweede Kamer de SP-motie in stemming. Het windplan N33/Meeden maakt deel uit van de landelijke afspraken over windmolens op land die in 2020 moeten gaan draaien.

U bent hier