h

Windmolens

Windmolens, Structuurvisie Wind Op Land (SWOL), POP, windopgave, N33 en andere windplannen

16 september 2020

Klimaatagenda en de RES, rechtvaardig verduurzamen

Vandaag stonden de klimaatagenda en de RES op de agenda van de Statencommissie. 

Lees verder
15 september 2017

Gekort door windcompensatie? Meld u!

Een windmolen in je achtertuin, daarvoor compensatie krijgen; en even later te horen krijgen dat je gekort wordt op je uitkering of dat je meer belasting moet betalen omdat de Belastingdienst en het UWV de compensatie als inkomen zien. SP-Statenlid Marieke Bootsma-Kamp hoorde signalen over dit soort praktijken en heeft gedeputeerde Nienke Homan gevraagd dit te onderzoeken.

Lees verder
7 juli 2016

Samen spelen, eerlijk delen, anderen helpen

Lees hier de maidenspeech van ons nieuwe Statenlid, Marieke Bootsma:

Wij zijn Statenleden, gekozen door het Groninger volk. En dat ik hier mag staan namens die Groninger bevolking maakt me trots. Ik doe dit voor hen. Om voor hen de wereld wat mooier te maken.

 

Lees verder
16 maart 2016

Geen groene revolutie zonder sociale revolutie

Foto: SP Zuidhorn
De moderne maatschappij, is een junk geworden. Opgehitst door een uit de hand gelopen marktdenken produceren, consumeren en verspillen we veel te veel energie. Het systeem hunkert naar fossiele brandstoffen, verbrandt deze in idiote hoeveelheden en sluit haar ogen voor alle ellende die het teweegbrengt.
Lees verder
8 september 2015

SP blij met besluit Provincie over windmolenpark N33

De Statenfractie van de SP in Groningen heeft verheugd gereageerd op het besluit van gedeputeerde Nienke Homan om niet te kiezen voor één van de varianten van het windpark langs de N33.

Lees verder
18 november 2014

SP wil beter windplan bij Meeden

Net als meermalen in de Groningse Provinciale Staten heeft de SP nu ook in de Tweede Kamer laten weten dat er een beter plan moet komen voor windmolens bij N33/Meeden. In het energieoverleg van maandag 17 november heeft SP-kamerlid Eric Smaling daartoe een motie ingediend.

Lees verder
22 oktober 2014

Oproep SP: Neem inwoners Meeden serieus

Het College van Gedeputeerde Staten heeft bekend gemaakt dat de zogenaamde zesde variant voor een windpark in Groningen door de minister onderzocht zal worden. De SP keert zich tegen dit plan en wil dat gedeputeerde Moorlag de inwoners van het dorp Meeden serieus neemt en zich alsnog hard maakt voor een nieuw alternatief.

Lees verder
26 juni 2014

Algemene beschouwingen: Laat Groningen Niet Zakken!

Lees hier de woordvoering van SP-fractievoorzitter Sandra Beckerman tijdens de algemene beschouwingen in de provinciale staten van afgelopen woensdag. Volg ons ook op Twitter via @SPProvGroningen en @SandraBeckerman. En op Facebook via LaatGroningenNietZakken.

Lees verder
19 juni 2014

Geen draagvlak voor windplan N33

Op initiatief van de SP-fractie is woensdag de stand van zaken rond het beoogde windpark N33 besproken. De gemeente Menterwolde en omwonenden pleiten al lange tijd voor een alternatieve variant, maar de gedeputeerde weigert hier naar te luisteren. De SP vindt deze opstelling onacceptabel.

Lees verder

'Locatiekeuzes windmolens volstrekt onduidelijk'

SP'er Jan Hein Mastenbroek zet twijfels bij de locatiekeuzes van het provinciebestuur voor mogelijke windenergie. Mastenbroek reageert op radio Noord.

Lees verder

Pagina's

U bent hier