h

Klimaatagenda en de RES, rechtvaardig verduurzamen

16 september 2020

Klimaatagenda en de RES, rechtvaardig verduurzamen

Vandaag stonden de klimaatagenda en de RES op de agenda van de Statencommissie. 

SP Statenlid Joke Lesman-Veenstra “Bij de klimaathoorzitting vorige week werd duidelijk dat er bij onze inwoners nog veel winst te halen is; vooral bij de groep met een laag inkomen. Wij willen het College graag iets meegeven; ga op zoek naar een vorm waarbij de afbetaling van een eventuele lening lager is dan de besparing op de energierekening; geef mensen er echt direct iets voor terug. Zo krijg je mensen mee. En het is ook goed voor onze provincie; elk beetje extra geld wordt direct uitgegeven in onze regio. 

We hebben onze zorgen geuit over de verduurzaming van huurwoningen, we hebben in onze provincie nog relatief veel woningen uit de 50 in de verhuur; deze huizen zijn vaak zwaar verouderd en moeilijk geschikt te maken voor bijvoorbeeld een warmtepomp. 

De SP-fractie heeft vragen over het verschil in de mate waarin bedrijven subsidie kunnen krijgen voor maatregelen en waarin individuele inwoners dit kunnen. Vaak gaat het bij inwoners om een lening die terugbetaald moet worden. Op zich is dat niet zo erg als ze er ook financieel profijt bij hebben. Maar waarom is dat zo anders voor bedrijven? Natuurlijk gaat het om grote investeringen. Maar die betalen zich toch ook terug? En voor juist de grotere bedrijven moet het niet heel moeilijk om een voordelige lening te krijgen om deze maatregelen te financieren? 

En juist hier ligt voor de SP het grootste probleem; wie betaalt deze omslag? Inwoners moeten zelf investeren en hun belastinggeld wordt gebruikt om bedrijven te laten investeren. Het voelt scheef en niet rechtvaardig.  

En dat punt nam Joke ook mee naar de bespreking van de RES (regionale energiestrategie) 

Joke Lesman-Veenstra" Voor de SP gaat het er niet om dat we niet willen verduurzamen. Dat willen we wel, wij zien ook de noodzaak; zowel voor Groningen, het land en de wereld. Waar het ons om gaat is rechtvaardigheid. En dat is ver te zoeken. 

Grote bedrijven en investeerders krijgen subsidies om hun plannen uit te voeren. Subsidie opgebracht door onze inwoners in de vorm van belasting. Maar inwoners zelf krijgen deze voordelen niet. Een voordelige lening blijft nog steeds een lening. Ook voelt het onrechtvaardig om grote investeerders subsidie te geven zodat zij winst kunnen maken; onder voorwaarde dat er ook wat kruimels richting onze inwoners gaan. Kruimels die we niet eens hard kunnen maken omdat dat juridisch niet mogelijk is. 

De provincie heeft het over draagvlak en participatie; maar er wordt nergens echt duidelijk wat dat is; uiteindelijk gaan gemeentes er over. De Noordelijke rekenkamer geeft dit ook aan; stel als provincie duidelijke kaders zodat daar ook op afgerekend kan worden. En zorg dat de overheid dit juridisch mogelijk maakt. Dat willen we toch graag; het is meerdere keren aangegeven. Waarom maken we daar richting overheid geen harde voorwaarde van? 

De SP is gewoon nog steeds van mening dat we de boot missen hier. Dit is niet alleen een uitdaging maar ook een kans. Om het echt anders te doen. Als we zelf investeren in duurzaamheid is het echt van ons. Houden wij de controle, kunnen we bijsturen waar nodig. En kunnen we eventuele winsten terug laten vloeien naar onze inwoners; hetzij met nieuwe investeringen, hetzij met een lagere energierekening. Nu geven we geld weg zodat anderen winst kunnen behalen. 

De SP zou graag zien dat er serieus gekeken wordt naar ons plan voor een provinciaal energiebedrijf  

https://provinciegroningen.sp.nl/sites/provinciegroningen.sp.nl/files/at...

U bent hier