h

SP blij met besluit Provincie over windmolenpark N33

8 september 2015

SP blij met besluit Provincie over windmolenpark N33

De Statenfractie van de SP in Groningen heeft verheugd gereageerd op het besluit van gedeputeerde Nienke Homan om niet te kiezen voor één van de varianten van het windpark langs de N33.

Het Rijk heeft de provincie onlangs gevraagd aan te geven aan welke variant van Windpark N33 ze de voorkeur geven. Het provinciebestuur heeft er bij minister Kamp herhaaldelijk op aangedrongen meer tijd te krijgen om onderzoek te doen naar een variant die op meer steun van het gebied kan rekenen dan de huidige zes varianten. Deze ruimte heeft de minister niet geboden. De Provincie kan dan geen keuze maken.

De SP vindt de keuze van de gedeputeerde dapper. Statenlid Jan Hein Mastenbroek:

“Wij weten allemaal dat deze gedeputeerde, net als het hele College en net als de SP, voor duurzame energie is en erg hecht aan de komst van windmolens in Groningen. Dat zij nu toch deze keuze maakt, getuigt van moed. Maar wij denken ook zat zij niet anders kon dan dit besluit te nemen.”

De SP heeft vorige week de variant om geen keuze te maken ook nadrukkelijk op tafel gelegd. Volgens de partij laat minister Kamp de Provincie kiezen tussen de kogel of de strop. Mastenbroek:

“Geen van de varianten kan rekenen op draagvlak in het gebied. Geen van de varianten voldoet daarmee aan de voorwaarden die de Provincie steeds heeft gesteld. Dan kan de minister niet verwachten dat de Provincie één van de varianten goedkeurt. De Provincie gaat over de ruimtelijk ordening in de Provincie, maar moet van de minister wel de ruimte krijgen om daar dan ook echt over te gaan.”

In de afgelopen jaren heeft de SP fractie meermalen aangedrongen op meer onderzoek naar alternatieve locaties in de Provincie. Ook de variant om ook ten noorden van de A7 molens te plaatsen en het alternatieve plan van de actiegroep Storm Meeden en de gemeente Menterwolde verdienen volgens de partij een kans. Ondanks meerdere pogingen om vorige colleges te bewegen tot zulk onderzoek, is dat er nooit gekomen.

U bent hier