h

Megastallen: Groningen verdient beter

19 juni 2014

Megastallen: Groningen verdient beter

De SP is niet tevreden met het voorgestelde Groninger Verdienmodel voor megastallen. Het provinciale plan om agrarische bedrijven pas toestemming te geven om uit te breiden als zij aan een aantal voorwaarden voldoen mist harde voorwaarden en maakt de weg vrij voor megastallen in de provincie.

In het najaar van 2013 was een nipte meerderheid van de staten met de SP voor een serieuze bovengrens aan boerenerven en stallen, ofwel het agrarische bouwblok. Een maand later zwichtte collegepartij PvdA voor de andere collegepartij VVD en werd een motie ingediend getiteld Groninger Verdienmodel. Dit model is uitgewerkt voor de melkveehouderij door de provincie, NLTO en de natuur en Milieufederatie en werd woensdag besproken. De SP is kritisch en staat, in tegenstelling tot de meeste andere partijen, niet te juichen.

Megastallen zijn omstreden. Uit de onlangs gehouden noordelijke landbouwenquête van het Dagblad van Het Noorden blijkt dat een meerderheid van de ondervraagden tegen megastallen is. Uit recent landelijk onderzoek van de SP onder 841 boeren blijkt dat ook daar een meerderheid van de boeren tegen is. Statenlid Corné Bezuijen:

"Wij zijn niet gelukkig met het Groninger verdienmodel. Het model maakt megastallen in Groningen mogelijk door bouwblokken van maximaal 4 hectare, 8 voetbalvelden, onder voorwaarden toe te staan. Het gaat dan om bedrijven met vele honderden of wel duizend koeien waar een gemiddeld Gronings melkveebedrijf nu 99 koeien heeft. Een dergelijke, industriële, schaal is niet of nauwelijks in te passen in het landschap en veroorzaakt geur en geluidsoverlast. Dit willen wij niet en spoort niet met een bestendige, gezonde groei van melkveebedrijven."

Volgens het model kunnen agrarische bedrijven een uitbreiding van hun bouwblok verdienen door punten te scoren op verschillende maatlatten. Ieder bedrijf heeft zelf de keuze waar ze aandacht aan wil besteden. Gemiddeld moet het bedrijf een 7,5 scoren om een uitbreiding te verdienen.

“Wij missen harde randvoorwaarden als het gaat om de dialoog met omwonenden, weidegang, inpassing, handhaving en sanctionering. Met name het feit dat de handhaving nog niet is geregeld is een belangrijke hiaat. Ook is het nu mogelijk om twee aangrenzende bouwblokken samen te voegen tot een oppervlak van 4 hectare zonder aan voorwaarden te hoeven voldoen: de zogenaamde burentruc. We moeten dit soort dieronvriendelijke en vervuilende stallen niet willen in Groningen.” aldus Bezuijen.

De SP wil een serieuze grens aan de grootte van stallen en harde randvoorwaarden als het gaat om milieu, dierenwelzijn en leefomgeving. Dat is in dit Groninger Verdienmodel onvoldoende verankert.

U bent hier