h

Milieubeleid

Nota milieubeleid, gebiedsgerichte emissienormen, vergunningverlening en handhaving

31 maart 2016

SP verklaart Eems tot publiek bezit: “NAM, rot op!”

De SP in de provincie Groningen voerde afgelopen zaterdag actie tegen de plannen van de NAM om afvalwater in de Eems te dumpen. Door de rivier tot publiek bezit te verklaren wil de partij benadrukken dat olie- en gasbedrijven geen zeggenschap horen te hebben over de Groningse natuur. Met ballonnen en slingers hield de SP alvast een afscheidsfeestje voor de NAM.

Lees verder
29 juni 2015

Algemene beschouwingen 2015: Natuur en Landschap

Lees hier de bijdrage rondom Natuur en Landschap van de SP-fractie voor algemene beschouwingen van 2015 in Provinciale Staten door fractievoorzitter Sandra Beckerman.

Lees verder
26 juni 2014

Algemene beschouwingen: Laat Groningen Niet Zakken!

Lees hier de woordvoering van SP-fractievoorzitter Sandra Beckerman tijdens de algemene beschouwingen in de provinciale staten van afgelopen woensdag. Volg ons ook op Twitter via @SPProvGroningen en @SandraBeckerman. En op Facebook via LaatGroningenNietZakken.

Lees verder
19 juni 2014

Megastallen: Groningen verdient beter

De SP is niet tevreden met het voorgestelde Groninger Verdienmodel voor megastallen. Het provinciale plan om agrarische bedrijven pas toestemming te geven om uit te breiden als zij aan een aantal voorwaarden voldoen mist harde voorwaarden en maakt de weg vrij voor megastallen in de provincie.

Lees verder
16 april 2014

Natuurvergunning kolencentrale deugt weer niet

Woensdag 16 april heeft de Raad van State andermaal vastgesteld dat de natuurvergunning voor de kolencentrale van RWE in de Eemshaven niet deugt, ondanks aanpassingen door het college van Gedeputeerde Staten. Dat is geen verrassing voor de SP-statenfractie, omdat deze hier meerdere keren voor heeft gewaarschuwd. Het college wilde echter niet luisteren en krijgt weer het deksel op de neus. De SP blijft daarom van mening dat er geen vergunning afgegeven moet worden en de centrale niet moet gaan draaien.

Lees verder
25 september 2013

Geen milieuvergunning voor megavergister in Foxhol

De SP fractie is verheugd met de melding van de provincie dat zij geen milieuvergunning afgeeft voor een megabiovergister, op het Avebe terrein in
Foxhol. De vergister zou de grootste van Europa worden.

Lees verder
30 augustus 2013

SP-middag over grondpolitiek

Op de grens van Fryslân, Groningen en Drenthe vond donderdagmiddag 29 augustus een middag over de grondpolitiek in die drie provincies plaats. Bestuurders, millieuorganisaties en deskundigen gingen met elkaar in gesprek. Tweede Kamerlid Eric Smaling presenteerde zijn boek “De Laatste Boer”, een verslag van een rondreis door Nederland met ruimtelijke ordening als rode draad. 

Lees verder
19 augustus 2013

De laatste boer in Noord- Nederland

De SP- Statenfracties van Drenthe, Friesland en Groningen organiseren op donderdag 29 augustus een middag over de onstuitbare run op schaarse vierkante meters.

Lees verder
3 juli 2013

Natuur blijft ondergeschoven kindje college

Het provinciebestuur snijdt te rigoureus in Groninger natuur. In haar Nota Natuur staan veel mooie woorden maar wordt definitief afscheid genomen van vele nieuwe natuurgebieden. De SP vindt dit kortzichtig.

Lees verder
13 juni 2013

Buizenzone: een groot vraagteken

De SP Statenfractie vindt dat er nog teveel onzekerheden zijn om nu een tracé voor een buizenstelsel onder Groningse bodem vast stellen. Die buizen moeten vloeistoffen en gassen voor industrie gaan transporteren van Eemshaven naar Delfzijl. De fractie wil meer onderzoek voordat zij hierover een besluit neemt.

Lees verder

Pagina's

U bent hier