h

Algemene beschouwingen 2015: Natuur en Landschap

29 juni 2015

Algemene beschouwingen 2015: Natuur en Landschap

Lees hier de bijdrage rondom Natuur en Landschap van de SP-fractie voor algemene beschouwingen van 2015 in Provinciale Staten door fractievoorzitter Sandra Beckerman.

Wij willen niet alleen een veilige leefbare provincie met meer werkgelegenheid. Bovenal willen wij een mooie groene provincie. Er moet een cultuuromslag komen in hoe we omgaan met onze leefomgeving.

Van kolencentrales, enorme gaswinning en steeds verdere opschaling in de landbouw naar een duurzame toekomst met duurzame energie, biologische landbouw en een groene en schone omgeving.

De SP is blij met de investeringen die de provincie wil doen in natuur, biologische landbouw en schone energie en met de intensivering van het milieutoezicht.

U bent hier