h

Natuurvergunning kolencentrale deugt weer niet

16 april 2014

Natuurvergunning kolencentrale deugt weer niet

Woensdag 16 april heeft de Raad van State andermaal vastgesteld dat de natuurvergunning voor de kolencentrale van RWE in de Eemshaven niet deugt, ondanks aanpassingen door het college van Gedeputeerde Staten. Dat is geen verrassing voor de SP-statenfractie, omdat deze hier meerdere keren voor heeft gewaarschuwd. Het college wilde echter niet luisteren en krijgt weer het deksel op de neus. De SP blijft daarom van mening dat er geen vergunning afgegeven moet worden en de centrale niet moet gaan draaien.

Gedeputeerde staten van Groningen hebben op 19 juni 2012 een natuurvergunning afgegeven voor de kolencentrale in de Eemshaven. Een eerdere vergunning werd verworpen door de Raad van State door gegronde beroepen van onder meer Greenpeace. Volgens het college zijn er geen bezwaren voor de natuur voor een kolencentrale aan de kwetsbare Waddenzee. Voormalig GroenLinks gedeputeerde van der Ploeg beweerde zelfs dat de natuur er beter van wordt omdat RWE een paar natuurgebieden wil compenseren.

“Klinkklare onzin.” aldus statenlid Corné Bezuijen. “Het komt neer op de Wadden willens en wetens gaan vervuilen en als doekje voor het bloeden een paar Drentse natuurgebieden compenseren. De kolencentrale maakt onze natuur simpelweg kapot.”

De SP is tegen de komst van een vervuilende kolencentrale, omdat deze schade veroorzaakt voor kwetsbare planten en dieren op de Wadden. De Wadden zijn als natuurgebied uniek in de wereld en als werelderfgoed en Natura 2000-gebied streng beschermd.

Bezuijen: “De uitstoot van met name kwik en onder andere stikstof en kooldioxide van de centrale zal de natuur van de Wadden ernstig beschadigen. Diezelfde vieze rook gaan ook de Groningers en bezoekers van de Wadden en eilanden nog decennialang inademen. Gelukkig heeft ook de Raad van State weer ingezien dat de kolencentrale onacceptabele schade toebrengt aan mens en milieu.”

De SP vindt daarom dat er niet opnieuw een vergunning verleend moet worden en de inmiddels gebouwde centrale uit blijft. De partij wil hierover op de kortst mogelijke termijn opnieuw in debat met Gedeputeerde Staten. Dit hebben zij het college per brief laten weten.

De uitspraak van de Raad van State is hier te vinden.

U bent hier