h

Geen milieuvergunning voor megavergister in Foxhol

25 september 2013

Geen milieuvergunning voor megavergister in Foxhol

De SP fractie is verheugd met de melding van de provincie dat zij geen milieuvergunning afgeeft voor een megabiovergister, op het Avebe terrein in
Foxhol. De vergister zou de grootste van Europa worden.

 

Wij hebben aangegeven dat wij dit onderwerp wilden agenderen in de staten omdat wij grote twijfels hebben over dit plan en de gevolgde procedure. Die twijfels zijn ontstaan tijdens een werkbezoek aan Foxhol waarin wij met direct betrokkenen hebben gesproken. Vlak nadat wij dit verzoek hadden ingediend kwam het college met de brief dat zij aangaf geen milieuvergunning te verlenen. Dit is winst voor de mensen in Foxhol die onder andere tijdens een demonstratie hebben laten weten tegen dit plan te zijn vanwege verwachte geluid en geuroverlast. Ook de gemeenteraad Hoogezand-Sappemeer heeft zich unaniem uitgesproken tegen dit
plan.

De milieuvergunning is geweigerd omdat niet voldaan wordt en kan worden voldaan aan de geluidsnormen. Dit heeft te maken met het feit dat het geplande terrein vlak naast een woonwijk is gepland. Het terrein van Avebe in
Foxhol zit nu dus "op slot": alle uitbreidingen die geluid produceren, kunnen
niet doorgaan.

Reactie toevoegen

U bent hier