h

Buizenzone: een groot vraagteken

13 juni 2013

Buizenzone: een groot vraagteken

De SP Statenfractie vindt dat er nog teveel onzekerheden zijn om nu een tracé voor een buizenstelsel onder Groningse bodem vast stellen. Die buizen moeten vloeistoffen en gassen voor industrie gaan transporteren van Eemshaven naar Delfzijl. De fractie wil meer onderzoek voordat zij hierover een besluit neemt.

Bezuijen“Wij zijn niet principieel tegen een buizenzone. Sterker nog dat kan een veiligere en verkeersontlastende oplossing zijn voor transport van gevaarlijke stoffen. Wij hebben ons jarenlang verzet tegen chloortreinen in verband met de gevaren voor mens en natuur. Een alternatief steunen we dus van harte, maar dan moet er wel een degelijk uitgewerkt plan liggen ”, stelt Statenlid Corné Bezuijen. “We weten niet is welke stoffen erdoorheen gaan. Ook de risico’s voor mens en milieu zijn niet goed onderzocht. Bovendien is er geen animo vanuit het bedrijfsleven’’, aldus Bezuijen.

De SP wil eerst weten om welke stoffen het gaat, wie ze gaat transporteren, waar, hoe vaak en in welke hoeveelheden en wie eindverantwoordelijk is. Maar vooral ook of de buizen bevingbestendig zijn. Pas dan kan volgens de fractie een besluit worden genomen.

Ook zijn er volgens de SP grote zorgen over het draagvlak onder Groningers. Bezuijen: “De mensen in dit gebied worden al zwaar op de proef gesteld. Vooral door aardbevingen, een vieze kolencentrale in de achtertuin, windmolens in de voortuin, en op termijn mogelijk een kerncentrale en schaliegaswinning. Die mensen worden nu geconfronteerd met een vaag plan met zoveel onduidelijkheden, risico's die niet zijn afgedekt en tracé's waarvan niet duidelijk is welke effecten dat op hen zal hebben. Dat kan en mag niet”

Zolang de vele vraagtekens rondom dit project blijven bestaan zal de SP tegen de plannen zijn.

U bent hier