h

Natuur blijft ondergeschoven kindje college

3 juli 2013

Natuur blijft ondergeschoven kindje college

Het provinciebestuur snijdt te rigoureus in Groninger natuur. In haar Nota Natuur staan veel mooie woorden maar wordt definitief afscheid genomen van vele nieuwe natuurgebieden. De SP vindt dit kortzichtig.

Bezuijen‘’Dit college kiest er voor nog meer te bezuinigen en gebieden en verbindingen te schrappen dan nodig is. En dat terwijl er nog een grote opgave ligt’’, stelt Statenlid Corné Bezuijen. Natuur is sinds kort een kerntaak. Dat maakt schrappen van natuur nog dommer, volgens de SP.

“Wij vinden het belangrijk dat wij bestaande natuurgebieden in Groningen beschermen en met elkaar verbinden. Niet alleen voor planten en dieren maar vooral voor Groningers’’, zegt Bezuijen. De SP blijft bij het doel voor het verbinden van natuurgebieden in Groningen. Ook als dat meer tijd gaat kosten. Bezuijen: ‘’Wij hebben een voorstel ingediend om deze verbindingen juist wel te realiseren. Helaas is deze net als andere voorstellen niet overgenomen. Wel is ons voorstel om Groningers actief te betrekken bij het toezicht en beheer van dorpsbosjes in hun omgeving overgenomen door het college.’’

U bent hier