h

SP bezoekt Reiderwolde (verslag)

25 februari 2012

SP bezoekt Reiderwolde (verslag)

Het bezoek van de Groningse SP en de Tweede Kamerfractie aan natuurgebied Reiderwolde bij Blauwestad is goed ontvangen. De SP heeft het bezoek georganiseerd om zelf met betrokken over de totstandkoming van dit gebied te praten.

Reiderwolde
Aan de excursie namen deel vertegenwoordigers van de Stichting Particulier Natuurbeheer Oost Groningen (SPNOG), Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen (ANOG), Dorpsbelangen Beerta en een vertegenwoordiger van de Cultuurvereniging in die omgeving. Vanuit de SP waren ondermeer Henk van Gerven (SP Tweede Kamerlid), Jan Hein Mastenbroek en Corné Bezuijen (beide SP Statenlid) en leden van de SP afdeling Oldambt aanwezig. Wethouder Zwiers, van de gemeente Oldambt, hield een verhaal over Blauwestad. Zowel gedeputeerde als ambtenaren van de provincie Groningen waren ook uitgenodigd, maar gaven aan andere verplichtingen te hebben. Staatsbosbeheer heeft, in goed overleg, besloten niet deel te nemen aan de excursie.
Reiderwolde
Het natuurgebied Reiderwolde maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het gebied is 200 hectare groot en bestaat uit hooiland, moeras en bos. Het gebied is in 2008 ontwikkeld in nauwe samenwerking met de mensen uit het naastgelegen Beerta. Hierdoor is een natuurgebied ontstaan met veel voorzieningen voor Groningers in de omgeving. Er kan gewandeld, gefietst worden en zomers kunnen er openluchtvoorstellingen worden gehouden. Ook een natuurbegraafplaats maakt deel uit van het plan. In 2011 zijn voor het eerst planten en dieren onderzocht. Daaruit blijkt onder andere dat oeverzwaluwen en veldleeuweriken van het gebied gebruik maken en dat dotterbloem is waargenomen. De komende jaren zal het gebied zich verder moeten gaan ontwikkelen om te voldoen aan haar natuurfunctie.

Reactie van de heer van Middelkoop (SPNOG), initiatiefnemer en één van de terreinbeheerders van Reiderwolde, op deze bijeenkomst: 'Jullie (SP) zijn de enige politieke partij die met ons praat in plaats van over ons.' Hij gaf aan dat het project, na vijf boekjaren, nog niet uit de kosten is. De heer van Middelkoop, agrarier, is met ons van mening dat het huidige natuurakkoord van staatssecretaris Bleker ook voor boeren te weinig kansen bied.

U bent hier