h

Bezuijen

Alle berichten van Statenlid Corné Bezuijen

29 november 2011

SP vreest afbraak Groningse natuur

De Groningse SP Statenfractie overhandigt dinsdagmiddag 29 november a.s. om 14.00 uur in kamer 21 van het provinciehuis aan gedeputeerde van der Ploeg de notitie ‘1 voor Natuur’. De notitie is haar reactie op het deelakkoord natuur dat op woensdagmorgen 30 november a.s. in de vergadering van de commissie Omgeving en Milieu wordt besproken.

Lees verder
16 november 2011

SP-aanpak North Refinery unaniem gesteund

Op 9 november 2011 heeft Provinciale Staten vergaderd over North Refinery in Farmsum. Deze olieverwerker voldoet al jaren niet aan de milieuvoorschriften en veroorzaakt vieze lucht en stank. Daar hebben Groningers in de omgeving last van. De SP Statenfractie is deze veelpleger zat en heeft in de vergadering een motie ingediend. Deze motie verplicht het bedrijf binnen een half jaar haar rookgassen extra te zuiveren met een gaswasser. Deze motie is met algemene stemmen aangenomen door de Staten.

Lees verder
2 november 2011

Tweede vergunning kolencentrale vernietigd

Na de vernietiging van de natuurvergunning heeft de Raad van State nu ook de vergunning voor de havenuitbreiding in de Eemshaven vernietigd. Deze verruiming is nodig om aanvoer van kolen naar de centrale mogelijk te maken. De Raad van State geeft aan dat deze vergunning had moeten worden betrokken bij die van de kolencentrale. De vergunning is destijds als apart project aangevraagd en gegund door de toenmalige minister Verburg(CDA).

Lees verder
14 oktober 2011

SP en de onzin van een kolencentrale

In 2007 is door een meerderheid van Provinciale Staten van Groningen ingestemd met de bouw van een kolencentrale in de Eemshaven. Feit is dat een kolencentrale de meest vervuilende manier van energieopwekking is door de hoge uitstoot van CO2. Niet voor niets worden elders in Europa kolencentrales gesloten. De SP Statenfractie is tegen de bouw van de kolencentrale in de Eemshaven om de volgende redenen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier