h

Groningse grond en politiek

22 november 2012

Groningse grond en politiek

De SP heeft woensdag 21 november een dag over grondpolitiek in Groningen georganiseerd. Samen met Eerste Kamerlid Eric Smaling werden de Natte As bij Westerbroek en woningbouwproject Meerstad bezocht. De dag werd afgesloten met een discussie in het provinciehuis. Daarbij waren ook natuurbeheerders, landbouworganisatie LTO Noord de Natuur en Milieufederatie Groningen en Gedeputeerde aanwezig. Smaling schrijft een boek over de grondpolitiek in Nederland.

NatteAs In de ochtend werd een bezoek gebracht aan de Natte As, een sloot die de natuurgebieden Zuidlaardermeer en Midden Groningen met elkaar gaat verbinden. Hierdoor ontstaat één groot natuurgebied waar beschermde dieren en planten ongestoord kunnen leven. Daarvoor wordt ondermeer een onderdoorgang onder de snelweg A7 bij Harkstede gemaakt. Nog niet alle gronden zijn aangekocht om dit mogelijk te maken. Daarom zijn er onderhandelingen met boeren, gemeente Slochteren en recreatieondernemers in het gebied.

In de middag is woningbouwproject Meerstad bezocht. Er zijn door de crisis veel minder woningen verkocht dan gepland en daardoor is fors verlies geleden. Dat verlies telt zwaar op de begroting van de gemeente Groningen.

De Publiek Private Samenwerking (PPS) zoals is aangegaan in projecten als Meerstad en Blauwestad pakt duur uit voor betrokken gemeenten en de provincie.
Het samengaan van woningbouw, waterberging, economie en natuurontwikkeling in Meerstad kan nog verder verbeterd worden. Het eerlijk verdelen van het verlies over de verschillende partners blijft een aandachtspunt.

Het stopzetten van de gebiedscommissies Meerstad en Westerbroek waarin de plannen werden voorbereid wordt door een aantal partijen niet gewaardeerd. Dit omdat het nu lastiger is om samen tot oplossingen in die gebieden te komen.

Aan het eind van de dag is op het provinciehuis gepraat over kansen voor de Groningse economie. Er liggen kansen om meer geld te verdienen aan suikerbieten, aardappels en hennep. Ook kan de economie groeien door opwekking van wind en zonne-energie. Bijvoorbeeld doordat mensen zelf coöperaties gaan opzetten. Hierdoor wekken ze zelf groene energie op die ze zelf kunnen gebruiken maar ook kunnen verkopen aan bedrijven. Ook zijn er kansen voor de landbouw om nog schoner en diervriendelijker te werken.

De SP neemt alle indrukken van de dag mee terug naar gemeenteraden, Provinciale Staten en de Eerste Kamer. Het boek dat Eric Smaling schrijft zal later worden aangeboden aan de gasten van de grondpolitiek dag.

U bent hier