h

Aanpakken van gebrom

11 april 2012

Aanpakken van gebrom

Om overlast van bromtonen in Groningen aan te pakken heeft Statenlid Corné Bezuijen een aanzet gemaakt voor een plan van aanpak. Dit heeft hij aangeboden aan de provincie zodat zij dit probleem aan kan pakken. Al jarenlang hebben verspreid over onze provincie allerlei Groningers last van bromtonen waardoor ze gezondheidsklachten als hoofdpijn, slapeloosheid en stress kunnen krijgen. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat deze tonen schadelijk kunnen zijn voor de volksgezondheid.

BezuijenDoordat er geen geluidsnormen zijn voor deze lage tonen wordt dit niet door provincie of gemeente gecontroleerd. Er zijn in Groningen inmiddels 100 geregistreerde klachten bekend. Waarschijnlijk is dit nog maar het topje van de ijsberg omdat niet iedereen zijn of haar klacht meld. Dit probleem speelt ook in andere provincies. Veroorzakers van bromtonen zijn onder andere ventilatoren, compressoren en vracht- en vliegverkeer.

LFG

Gemelde klachten over bromtonen in de provincie Groningen in maart 2012 (bron: Belangengroep Hooggevoelig voor Laagfrequent Geluid).

U bent hier