h

SP vreest afbraak Groningse natuur

30 november 2013

SP vreest afbraak Groningse natuur

De SP Statenfractie presenteert haar rapport ‘1 voor Natuur’. Dit in reactie op het deelakkoord natuur tussen de regering en de provincies. De SP is tegen het ondertekenen hiervan en roept Gedeputeerde Staten (GS) op dit niet te steunen. De bezuinigingen op natuur en en het afwentelen van de verantwoordelijkheid van de huidige toestand van deze natuur vindt de SP onacceptabel.

U bent hier