h

SP geen bezuinigingen op OV voordat oorzaken tekorten duidelijk zijn

9 december 2011

SP geen bezuinigingen op OV voordat oorzaken tekorten duidelijk zijn

Deze week is bekend geworden dat de tekorten van het OV bureau, in een maand tijd zijn opgelopen van €3 miljoen naar €8 miljoen euro, dit tekort kan dit jaar nog verder oplopen tot €10 miljoen euro. De SP hekelt het feit dat niet duidelijk is hoe de tekorten hebben kunnen ontstaan. De partij wil dan ook dat eerst de onderste steen boven komt voordat er geschrapt wordt op buslijnen.

SandraHet grootste tekort is ontstaan door tegenvallende reizigersopbrengsten. Echter het aantal reizigers is in 2011 juist zeer forst gestegen. De SP kan deze twee feiten niet met elkaar rijmen, zeker niet wanneer men bedenkt dat de ritprijs voor velen fors zijn gestegen door de invoering van de OV-chipkaart. De SP is ook boos dat het OV bureau pas veel te laat in de gaten had dat de tekorten steeds groter werden.

Statenlid Sandra Beckerman: “Nog geen twee maanden geleden verkondigde de gedeputeerde nog dat er weliswaar tekorten zouden zijn over 2011 maar dat er voor 2012 weer winst zou worden verwacht. Als dan blijkt dat er een structureel tekort is van €7 miljoen is er iets grondig mis.” Uit onderzoek van accountants Ernst&Young bleek dat er geen management cyclus is, met andere woorden binnen het OV bureau wordt niet structureel en regelmatig gekeken wordt naar inkomsten en uitgaven. De SP vindt dat dit snel moet veranderen zodat tekorten en overschotten veel sneller zichtbaar worden.

De verantwoordelijke gedeputeerde heeft toegezegd dat er niet nog meer bezuinigd wordt voordat duidelijk is hoe de tekorten zijn ontstaan. Echter de al geplande bezuinigingen gaan gewoon door. “Onbegrijpelijk” aldus Statenlid Sandra Beckerman “We gaan nu schrappen op buslijnen, bijvoorbeeld in de krimpgebieden waar bereikbaarheid extra belangrijk is. En we doen dat zonder te weten hoe de problemen zijn ontstaan en dus ook zonder te weten of deze gekozen oplossing wel werkt”. De SP kiest er, als enige partij in Provinciale Staten, dan ook niet voor om nu al op lijnen te schrappen.

U bent hier