h

SP doet niet mee aan geheime overleggen gaswinning

10 december 2014

SP doet niet mee aan geheime overleggen gaswinning

Woensdagochtend hebben zowel in de gemeenteraad als in de Provinciale Staten van Groningen besloten bijeenkomsten plaatsgevonden over de gaswinning. Wat het precieze onderwerp was en waarom de overleggen besloten moesten zijn, is niet bekend gemaakt. Zowel de gemeenteraadsfractie als de statenfractie van de SP deden daarom niet mee aan de geheime overleggen.

Sandra Beckerman, fractievoorzitter van de statenfractie:

"De inwoners van Groningen hebben te weinig invloed op de gaswinning. Vertrouwelijke overleggen vergroten de kloof tussen inwoners en politiek.

De SP pleit voor een breed en publiek debat waarin de inwoners wel een stem hebben."

De SP is daarom tegen besloten vergaderingen, tenzij daar duidelijk zeer bijzondere redenen voor zijn. Daar was vanochtend geen sprake van. Jimmy Dijk, fractievoorzitter van de gemeenteraadsfractie:

 

"De SP wil dat de informatie die vanmorgen is gedeeld alsnog zo spoedig mogelijk openbaar wordt."

U bent hier