h

Algemene beschouwingen 2015: Democratie

29 juni 2015

Algemene beschouwingen 2015: Democratie

Lees hier de bijdrage rondom Democratie van de SP-fractie voor algemene beschouwingen van 2015 in Provinciale Staten door fractievoorzitter Sandra Beckerman.

Voor onze democratie en macht voor iedereen is hard gevochten. Voor het stemrecht voor vrouwen en arbeiders door onder andere Roosje Vos. Voor het herstel van de democratie en tegen de bezetting hebben Statenleden Pannekoek, Dijksterhuis en Siemons het leven gelaten.

We kunnen geen genoegen nemen met een halve democratie. We moeten zorgen dat meer mensen, met name jongeren, vrouwen en laagopgeleiden, zich betrokken, gehoord en vertegenwoordigd voelen. Dat mensen het gevoel hebben iets te kunnen veranderen. Roosje en Soufian voelden en voelen het vonkje dat zij door te strijden konden en kunnen winnen.

De politiek is aan zet om de niet stemmers wiens vertrouwen door de politiek is beschaamd het vertrouwen terug te geven.

Om te zorgen dat democratie weer van iedereen is moet de tweedeling worden teruggedrongen. Door een nationale miljonairsbelasting en een hogere belasting op topinkomens en grote vermogens. Het kabinet moet investeren in armoedebestrijding, in werkgelegenheid, in goede zorg, in goed onderwijs, in goede voorzieningen.

De meest uitgesproken zin door politici in alle bestuurslagen is op dit moment waarschijnlijk ‘daar gaan we niet over’. Inwoners willen dat wij samen er wel over gaan. Dat wij en niet de NAM gaan over hoe schade wordt afgehandeld. Dat wij en niet de zorgverzekeraars gaan over of er wel of geen ziekenhuis in de buurt is. Dat wij en niet de energiebedrijven gaan over hoe duurzaam onze toekomst is. We herstellen vertrouwen door te investeren. De SP denkt verder dat we de democratie ook moeten versterken door mensen veel meer zeggenschap te geven over hun leven en leefomgeving. Wij denken dat de overheid en de inwoners in plaats van de markt weer moet gaan over onder andere zorg, ov en energie.

We moeten nadenken of na 100 jaar algemeen kiesrecht het huis van Thorbecke nog wel een huis voor iedereen is. Passen de bestuurslagen en hun taken nog wel bij wat inwoners willen? Moeten we inwoners niet veel meer zelf laten bepalen in hun buurt of dorp?

Naast de landelijke politiek is ook de provinciale politiek aan zet.

De SP denkt dat door te investeren in werkgelegenheid juist ook voor jongeren en laagopgeleiden, door fors minder gaswinning en een goede afwikkeling van de schade, door het behoud van zorg, welzijn en ov in de hele provincie, door het investeren in natuur en door het betrekken van inwoners bij al deze thema’s het vertrouwen van mensen kan worden hersteld.

Er moet meer gebeuren. Partijen moeten zorgen dat ze inwoners veel meer opzoeken. Maar ook de provincie zelf moet aan de slag. We moeten inwoners meer betrekken bij het maken van plannen en het beslissen hierover. Het voornemen van het college om een referendum mogelijk te maken past daar goed bij. De SP vindt dat er meer moet gebeuren. De provincie begint elke vier jaar vier weken voor de verkiezingen een opkomst bevorderende campagne. Waarom doen we dat maar vier weken en niet vier jaar? Als wij bondgenoot van de inwoners willen zijn, moeten we weten hoe de inwoners hun leven, leefomgeving en hun democratie willen inrichten. De SP stelt voor dat we een opkomst bevorderende campagne van vier jaar gaan voeren en dienen daarom deze motie in.

Een halve democratie is geen democratie!

U bent hier