h

Algemene beschouwingen 2015: Zorg

29 juni 2015

Algemene beschouwingen 2015: Zorg

Lees hier de bijdrage rondom Zorg van de SP-fractie voor algemene beschouwingen van 2015 in Provinciale Staten door fractievoorzitter Sandra Beckerman.

Vorige week bleek uit onderzoek van patiëntenorganisatie NPCF dat bijna driekwart van de gebruikers van zorg ontevreden is over de zorg. De petitie ´red de zorg´ van FNV en CNV kreeg steun van ruim 700.000 ondertekenaars die gezamenlijk de regering opriepen om de afbraak van de zorg te stoppen. De vakbonden willen in september de straat op als de regering niet luistert naar de ondertekenaars van de petitie.

Goede zorg en zorg dichtbij is voor veel Groningers erg belangrijk. Door het huidige systeem van marktwerking, met grote macht voor zorgverzekeraars en een afbraakbeleid door het PvdA VVD kabinet, verdwijnt veel zorg. Volgens ontslagenindezorg.nl verdwijnen allen al in Groningen 380 banen bij Oosterlengte, 59 bij TSN, 100 bij zorggroep Groningen, 200 bij Meander Oost-Groningen, 400 bij Lentis Groningen en 81 bij Elker. De afbraak van zorg zorgt voor een verlies aan vertrouwen in de politiek. In de staten kunnen we hier maar beperkt iets aan veranderen. Wij willen goede zorg en ook goede ziekenhuiszorg behouden in de hele provincie, ook in Delfzijl. De macht over het ziekenhuis ligt grotendeels bij zorgverzekeraar Menzis.

Het is deze uitbesteding van publieke taken aan anderen die volgens Professor Gijs van Oenen leidt tot een daling van vertrouwen in de politiek. Mijn partij is een groot voorstander van het stoppen van marktwerking in de zorg. Het is wat ons betreft bizar dat zorgverzekeraars forse winst maken terwijl de continuïteit van ziekenhuizen op het platteland in gevaar is.

U bent hier