h

Provincie moet zich uitspreken tegen TTIP

28 oktober 2015

Provincie moet zich uitspreken tegen TTIP

Foto: ROOD Groningen

De fracties van de SP en de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten willen dat de provincie Groningen zich uitspreekt tegen TTIP, het omstreden handelsverdrag met de Verenigde Staten. Volgens de twee partijen kunnen TTIP en het vergelijkbare CETA met Canada grote nadelige gevolgen hebben voor Nederland en in het bijzonder Groningen.

SP-fractievoorzitter Sandra Beckerman:

“Met de komst van deze verdragen kunnen internationale bedrijven landen aanklagen als ze het idee hebben dat de regels van die landen hun handel belemmeren. Met andere woorden, als de regering eindelijk zou besluiten om de veiligheid in Groningen voorop te stellen en fors minder gas te winnen, dan zou ExxonMobil, mede-eigenaar van de NAM, ons kunnen aanklagen. Hun handelsbelang om veel gas te winnen en te verkopen gaat bij TTIP boven het belang van de Groningers bij een veilige omgeving.”

Onderdeel van de verdragen is een zogenaamd Investor State Dispute Settlement (ISDS), dat inhoudt dat bij een geschil tussen een staat en een bedrijf het geschil niet voor de nationale rechter komt, maar voor een grotendeels geheim internationaal tribunaal verbonden aan het verdrag. Uitspraken zijn vrijwel alleen in het voordeel van bedrijven.

Kirsten de Wrede, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren:

“Allerlei zaken komen onder druk te staan, zoals regels rondom loon, arbeidsvoorwaarden, milieu en dierenwelzijn. Als we bijvoorbeeld fracking naar schaliegas verbieden of als we proberen de uitstoot van kolencentrales te verminderen zouden grote bedrijven via TTIP de Nederlandse staat voor het tribunaal kunnen slepen. Deze situatie is niet heel denkbeeldig. Soortgelijke, verdragen hebben al tot enorme schadevergoedingen geleid.”

Volgens de twee partijen is het dan ook niet verwonderlijk dat er steeds meer politieke en maatschappelijke onrust is over TTIP. Ondertussen hebben elf gemeentes, waaronder Hoogezand-Sappemeer zich tegen het verdrag gekeerd. Ook in de provincies Friesland en Limburg zijn besluiten met een dergelijke strekking aangenomen. Bij de vergadering van Provinciale Staten op 16 december zullen de SP en de Partij voor de Dieren een motie indienen waarmee de provincie zich uitspreekt tegen de twee verdragen.

U bent hier