h

SP wil hoorzitting over herindeling Noord Groningen

25 februari 2016

SP wil hoorzitting over herindeling Noord Groningen

De Statenfracties van de SP, GroenLinks en Groninger Belang willen op korte termijn een hoorzitting houden over de herindeling in Noord Groningen. Vorige week vrijdag werd duidelijk dat de zeven gemeenten wel allemaal een herindeling willen, maar niet tot overeenstemming kunnen komen over de te vormen gemeente(n).

De Statenfracties van de SP, GroenLinks en GB willen van de gemeenten horen wat er nu precies is gebeurd, wat de situatie nu is en hoe het volgens de gemeenten nu verder moet.

Statenlid Jan Hein Mastenbroek (SP):

“Tot nu toe zijn de gesprekken met de Gedeputeerde geweest en niet in het openbaar. Wij willen graag weten wat precies de stand van zaken is, zodat wij een goed onderbouwde beslissing kunnen nemen. Ik heb de indruk dat de Provincie er alles aan heeft gedaan om de gemeenten tot elkaar te brengen en ik ben wel erg teleurgesteld dat de gemeenten wel willen herindelen, maar niet met elkaar.”

Fractievoorzitter Arjen Nolles (GL) benadrukt dat de hoorzitting wel snel zal moeten plaatsvinden:

“Wij kunnen nu niet maanden niets doen. De Gedeputeerde heeft aangegeven een paar weken nodig te hebben om een besluit te nemen wat hij nu wil doen. Wij moeten de hoorzitting gehad hebben als wij dat besluit in de Staten bespreken.”

Ook Bram Schmaal (GB) wil weten wat gemeenten nu willen:

“Het lijkt mij logisch dat de personen die de gesprekken gevoerd hebben, aangeven hoe het proces is verlopen en hoe zij zelf de toekomst van hun gemeente nu zien. Voor ons is een proces van onderop essentieel, dus wij willen graag horen wat de gemeenten nu het beste lijkt.”

De drie fracties hebben een verzoek om een hoorzitting te houden vandaag gedaan. Waarschijnlijk wordt over twee weken duidelijk of de hoorzitting er zal komen. Mastenbroek (SP):

“Ik ga er vanuit dat alle partijen behoefte hebben aan een duidelijk beeld van de situatie, om een goede afweging te kunnen maken. Ik denk daarom dat het verzoek wel breed gesteund zal worden en ik denk ook dat de gemeenten er belang bij hebben om bij de commissie hun mening te geven. Dat is aan het begin van het traject ook gebeurd en wij hebben daar nu opnieuw behoefte aan.”

U bent hier