h

Algemene Beschouwingen 2016: Helden & Politiek

28 juni 2016

Algemene Beschouwingen 2016: Helden & Politiek

Teveel mensen voelen zich door de politiek in de steek gelaten. Hebben het gevoel er bij de politiek niet toe te doen. Niet mee te tellen. Het is onze dure plicht het vertrouwen terug te winnen.

Het huidige kabinet spreekt van een participatiesamenleving, maar gebruikt het als excuus om mensen in de steek te laten met keiharde bezuinigingen. Wij kiezen voor een echte participatiesamenleving. Een samenleving waarin we de helden die hun dorp en wijk leefbaar houden steunen, in plaats van in de steek laten. Een samenleving waarin solidariteit en omkijken naar elkaar voorop staat. Met een overheid die niet over, maar met mensen bestuurt.

Dit college laat zien dat dat kan. Het afgelopen jaar zijn er al enkele goed voorbeelden hoe we mensen met goede ideeën kunnen steunen en hoe we als het nodig is samen met inwoners een vuist kunnen maken naar Den Haag of de Shell. Dat moet wat ons betreft geen experiment zijn, maar een langdurige politieke keuze. Dat mag wat de SP betreft nog meer. Een politiek voor en met de inwoners in plaats van over de inwoners.

Een goed voorbeeld blijft de gaswinning. De oude leus 'eendracht maakt macht' is in praktijk gebracht. Groningers zijn trotse mensen. De gaswinning heeft onze gebouwen en ons vertrouwen aangetast, maar de trost blijft. Ik ben trotst dat dit college en deze staten het afgelopen jaar steeds vaker hebben gekozen voor eendracht. De stevige gezamenlijke moties en de gezamenlijke brief van provincie en gemeentes zijn daar voorbeelden van.

Een tweede goed voorbeeld van politiek met mensen in plaats van over mensen: Het afgelopen jaar is er een succesvolle Meldweek Leefbaarheid geweest, waarbij Statenleden hebben geluisterd naar de ideeën die inwoners hebben om hun dorp of wijk leefbaar te houden. Ook zijn er stappen gezet om niet alleen vlak voor de verkiezingen een opkomstbevorderende campagne te houden, maar mensen vier jaar lang meer en beter te betrekken. Wij willen nog meer en vaker luisteren naar de ideeën van mensen.

Wij hopen dat het komende jaar het jaar wordt van een politieke revolutie, zeker ook landelijk. Wij gaan vol voor een jaar waarin we stoppen met de politiek van steeds meer markt en beginnen met een politiek van steeds meer mensen.

U bent hier