h

Provincie geeft vervolg aan succesvolle Provinciale Meldweek

30 juni 2016

Provincie geeft vervolg aan succesvolle Provinciale Meldweek

De SP in de provinciale staten van Groningen wil de provincie opnieuw een meldweek organiseert om te luisteren naar ideeën van de inwoners. Het afgelopen jaar organiseerde de provinciale staten al op initiatief van de SP een Meldweek Leefbaarheid, waar waarbij Statenleden hebben geluisterd naar de ideeën die inwoners hebben om hun dorp of wijk leefbaar te houden.

Volgens de partij was deze week een succes en moeten er nu ook op andere thema's Meldweken worden georganiseerd.

SP-fractievoorzitter Sandra Beckerman:

“Veel Groningers hebben goede ideeën voor hun eigen omgeving. In het verleden heeft de provincie hier te weinig naar geluisterd. Met de Meldweken gaan Statenleden direct in gesprek met inwoners over die ideeën. De eerste rondom Leefbaarheid was een groot succes. Nu is het tijd om ook op andere thema's te blijven luisteren naar de inwoners.”

De SP heeft afgelopen woensdag een voorstel ingediend tijdens de Algemene Beschouwingen in de staten om nieuwe Meldweken te organiseren en inwoners meer te betrekken bij de provinciale politiek. Een meerderheid van de partijen steunde het voorstel.

U bent hier