h

Algemene Beschouwingen 2016: Zorg

28 juni 2016

Algemene Beschouwingen 2016: Zorg

Veel inwoners van Groningen maken zich zorgen over de zorg. De zorg wordt steeds duurder. Zo is het eigen risico sinds 2008 meer dan verdubbeld van € 150,- naar € 385,-. Steeds meer mensen mijden de zorg.

1 op de 5 Nederlanders heeft volgens TNS Nipo zorg uitgesteld of gemeden door de hoge kosten. 30% van de mensen met een laag inkomen ging vorig jaar niet naar de tandarts. Door de bezuinigingen op de thuiszorg verloren honderden Groningse thuiszorgmedewerkers hun baan.

De keiharde bezuinigingen van dit VVD-PvdA-kabinet raken Groningen hard. Door hun politieke keuzes worden er geen indicaties meer gegeven voor verzorgingshuiszorg (ZZP 1-4). In Groningen zorgt de combinatie met bevolkingskrimp en verouderde en te grote instellingen voor veel ellende. Instellingen sluiten, ouderen verliezen hun vertrouwde plek, voorzieningen verdwijnen uit dorpen, mensen verliezen hun baan, aanleunwoningen kunnen niet meer leunen.

De keiharde bezuinigingen op ouderenzorg in combinatie met krimp en verouderde zorginstellingen zorgen voor een giftige mix. Demografische krimp houd je niet tegen, maar het is een politieke keuze of je grote problemen veroorzaakt of dat je problemen aanpakt. Demografische krimp alleen zorgt voor minder ouderen, maar is ook een kans om de grote verouderde verzorgings- en soms verpleeghuizen te vervangen voor kleinschalige ouderenzorg in de dorpen. Nu ontbreekt die solidariteit.

Terug naar de helden. In Groningen is veel actie gevoerd om sluiting van zorginstellingen te voorkomen. Ook zien we veel mooie nieuwe initiatieven voor nieuwe instellingen, vaak kleinschalig, waarbij verschillende vormen van zorg en welzijn worden gecombineerd.

Eén van de helden die het afgelopen jaar veel indruk op mij heeft gemaakt is de 89-jarige mevrouw Commandeur. Zij woont in de Gockingaheem in Noordbroek. Eén van de instellingen die door Zonnehuisgroep Noord zou worden gesloten. De 89-jarige legde zich niet neer bij dit besluit en verzamelde 1700 handtekeningen tegen de sloop. Tegen RTV Noord zei ze:

“Ik ga hier niet weg, anders gaan we hier boven op de tafels zitten en dan komen we er niet meer van af.”

Haar acties hadden zin! Gockingaheem in Noordbroek wordt overgenomen en blijft bestaan.

Er zijn meer initiatieven om zorg te behouden of juist om nieuwe zorg te starten. Wij willen dat de provincie gaat kijken of en hoe ze deze initiatieven kan steunen.

U bent hier