h

Brede steun voor Mee met René voor Gronings protest

1 februari 2017

Brede steun voor Mee met René voor Gronings protest

Foto: SP Groningen

Met bijna unanieme steun hebben Provinciale Staten afgelopen woensdag een motie op initiatief van de SP aangenomen waarin de Commisaris van de Koning René Paas wordt opgeroepen om samen met Groningers een massaal protest te organiseren in Den Haag. Met de tour, genaamd 'Mee met René', willen de Staten de onvrede en de alternatieven van Groningen onder de aandacht brengen van de landelijke politiek en duidelijk maken dat de gaswinning naar beneden moet.

SP-statenlid Sandra Beckerman:

"Onlangs nog zeiden de inwoners van Onderdendam in het dagblad Trouw dat we als Groningen niet ons hand moeten ophouden, maar een vuist moeten maken. Die strijdbaarheid vind ik inspirerend. We moeten nu in Den Haag laten zien dat het anders moet en dat het anders kan. Groningen heeft dringend behoefte aan minder gas, aan een toekomst zonder de NAM en aan ruimhartige investeringen. Met alle landelijke aandacht is nu de tijd om massaal onze onvrede en onze alternatieven duidelijk te maken. René Paas is daar als Commissaris een perfect boegbeeld voor. We nodigen iedereen uit om mee te gaan met René!"

Enkele jaren geleden opperde de SP-fractie het idee 'Mee met Max' voor een vergelijkbare tour voor Groningen in Den Haag onder leiding van toenmalig Commissaris Max van den Berg. Daar was toen geen meerderheid voor. De 'Mee met René'-motie van afgelopen woensdag werd ingediend en gesteund door alle partijen in de Staten, met uitzondering van de VVD.

Beckerman:

“Toen in 2006 de Zuiderzeelijn niet doorging, organiseerden we een massaal protest in Den Haag om op te komen voor de belangen van Groningen. Dat was een monsterverbond van inwoners, volksvertegenwoordigers, bestuurders, werkgevers, vakbonden, de universiteit, ga maar door. Dat protest had zin. Nu, met alle ellende maar tegelijkertijd ook strijdbaarheid van Groningen, moeten weer een dergelijk breed verbond bij elkaar brengen en moeten we opstaan voor de toekomst van Groningen.”

U bent hier