h

Blazers ESD, er is meer nodig dan een geur app en een meetnetwerk!

28 september 2018

Blazers ESD, er is meer nodig dan een geur app en een meetnetwerk!

Statenlid Ans Poort over de Blazers van ESD en de commissievergadering van afgelopen woensdag: "Ik heb wederom aangekaart dat de zorgen rondom de uitstoot en de Blazers van het chemische bedrijf ESD blijven voortduren bij de omwonenden van het bedrijf.

De omwonenden klagen al sinds jaar en dag over gezondheidsklachten die naar men vermoed (zijn) ontstaan door de emissies van ESD SIC. Astma, COPD en allerlei andere ademhalingsklachten. SIC staat voor silicium carbid, het product dat door ESD sinds 1973 in Delfzijl wordt geproduceerd door ESD.

Blazers zijn enorme honderden meters hoge wolken met wellicht giftige stoffen, die ontstaan door ontploffingen in het productieproces. Dat zijn er enige tientallen per jaar. Groot en klein. Ook het 24/7 productieproces verspreid (mogelijk) schadelijk stoffen.

ESD heeft sinds 1976 een vergunning en die is zo dichtgetimmerd dat die niet ingenomen kan worden tot dat duidelijk is wat voor stoffen er de lucht in worden geblazen.

Ik heb de volgende vragen gesteld:

Wat is het effect van een cumulatie aan stoffen op de gezondheid van mensen, die langjarig zijn blootgesteld aan die stoffen?

Vallen de uitgestoten stoffen onder de cat. ZZS, Zeer Zorgwekkende Stoffen?

Sinds 2016 bestaat er bij wet een minimaliseringsverplichting voor dat soort stoffen.

Wat hebben de maatregelen (de geur app en het meetnetwerk) tot nu toe opgeleverd?

 

De omwonenden hebben weinig of geen vertrouwen in de geur app en het meetnetwerk omdat er na een Blazer geen handhaving volgt. Ze hebben het idee aan het lijntje te worden gehouden en niet serieus worden genomen.Economische motieven staan op de voorgrond. De provincie heeft 136.000 euro uitgetrokken voor de geur app en 600.000 euro voor de aanleg van het meetnetwerk. Dat zijn substantiële bedragen waarvan je wel wat mag verwachten.

Mijn vraag was, is die ongeveer 750.000 euro voldoende of zijn er aanvullende maatregelen nodig die een einde maken aan de Blazers? Op welke termijn zullen de omwonenden verlost zijn van de Blazers?

De antwoorden waren zoals verwacht zeer teleurstellend, zie DvhN 27 september 2018. De gedeputeerde staat machteloos en de omwonenden moeten het doen met een geur app en meetnetwerk.

In ieder geval staat het onderwerp op de agenda en we houden de vinger uiteraard aan de pols!

U bent hier