h

Een goede start en kans op een goed leven

11 december 2019

Een goede start en kans op een goed leven

Foto: SP

Vandaag werd in de Statencommissie over de kadernota leefbaarheid gesproken.  SP Statenlid Joke Lesman gaf eerst haar complimenten aan de afdeling leefbaarheid en de kwaliteit van de Kadernota. Hier zit zoveel kennis en kunde dat wat de SP-fractie betreft het NPG ook prima naar de afdeling Leefbaarheid zou kunnen, en niet een complete organisatie op te tuigen hiervoor. 

Joke Lesman:Maar het is niet allemaal rozengeur en maneschijn volgens de SP, bijvoorbeeld als je kijkt naar de redenen om over te gaan op een ander leefbaarheidsprogramma. Het vorige leefbaarheidsprogramma was heel populair. We hebben veel kunnen bereiken; zowel op grote als op kleine schaal. 

Volgens het college dwingen beperktere middelen ons te focussen. Ja, dat is logisch. Maar is het niet dit college dat er vrijwillig voor gekozen heeft de middelen drastisch te beperken? En als we nou zoals zoveel gemeenten voor een onvermijdbare bezuinigingsoperatie hadden gestaan had ik daar nog begrip voor kunnen hebben. Maar dat was niet de reden lijkt mij. Mijn vraag aan de gedeputeerde is wat wel de reden om zoveel minder geld te investeren in het leefbaarheidsprogramma? Leefbaarheid is toch 1 van de speerpunten in onze provincie? 

Ook lees ik dat veel gemeenten buurt-, wijk- en dorpsbudgetten hebben en dat het daarom niet meer nodig is dat de provincie zich hier inzet. Maar bijna alle gemeenten in onze provincie moeten op dit moment bezuinigen en waarschijnlijk zullen juist deze budgetten hier het slachtoffer van worden. Het lijkt mij nodig dat het beleid bijgesteld kan worden als hier gaten gaan vallen! 

Verder kunnen we ons op zich vinden in de keuze om samen met gemeenten te gaan werken om problemen op te lossen. Ze hangen tenslotte voor een groot deel samen; slechte gezondheid en een laag inkomen leiden tot werkeloosheid en vice versa; en krimp en vergrijzing hangen daar ook mee samen. Een brede aanpak is dus wenselijk. Maar laten we wel uitkijken dat we niet weer met een rapport komen over hoe erg het nou eigenlijk is. Maar laten we echt gaan kijken naar oorzaken en veel belangrijker; oplossingen. En laten we heel eerlijk zijn; vooral een gedegen aanpak van armoede bij kinderen is belangrijk en werk voor onze inwoners. Een goede start en kansen op een goed leven. Daar moet het om gaan en laten we ons daarvoor inzetten. 

U bent hier