h

Verwarring, vage procedures en een nieuwe blackbox?

28 oktober 2020

Verwarring, vage procedures en een nieuwe blackbox?

Foto: SP

Vandaag werd er in de commissie gesproken over de vaststelling besluit Gasjaar en het slappe besluit om als provincie niet in beroep te gaan 

Fractievoorzitter Jan Hein Mastenbroek “De Provincie kiest nu weer voor een briefje i.p.v. een beroep in te stellen. De SP vindt het waardeloos dat de provincie niet het signaal afgeeft achter haar inwoners te staan! De gaswinning gaat door terwijl de versterking niet geregeld is. Beroep is de enige route die ooit tot enig succes bij de minister heeft geleid”.  

Tijdens de commissie was er veel onduidelijkheid en vaagheid vanuit het college rondom de procedures. Er leek alle ruimte te zijn om het wensenlijstje van de coalitiefracties nog mee te nemen in de brief namens de regio. Ook ging de bewering dat de brief ook namens de Staten zou zijn niet op, er werd namelijk niet gestemd en de meerderheid was maar flinterdun. De SP heeft aangegeven dat de brief niet namens de SP ondertekend is, de fractie steunt de brief absoluut niet.  

Dus van een sterke gezamenlijke vuist voor Groningen was helaas geen sprake, enkel een slap handje door de coalitiepartijen.  

Bijzondere vaagheid ook over wat voor deal er nou voor Groningen wordt gesloten. Wanneer mogen Groningers hierover meepraten? Jan Hein “Het is totaal niet helder wat de procedure nu is, wanneer gaat er met Staten en inwoners gepraat worden..als er al een klap op gegeven is?  We weten concreet niet wat de inzet van het college is.  Hoe komt men tot een een besluit in dit traject. Of zeggen ze niks en hebben we weer een blackbox te pakken? 

 

Pijnlijke conclusie van vandaag lijkt te zijn dat men druk is achter gesloten deuren een deal te sluiten voor ons Groningen en men met alleen de steun van de coalitiepartijen een slap briefje gaat sturen.

Onacceptabel voor de SP en we blijven door strijden!

 

 

U bent hier