h

Een referendum is nu mogelijk in de provincie Groningen!

3 februari 2022

Een referendum is nu mogelijk in de provincie Groningen!

Foto: sp / sp logo

Op 7 juli 2021, hield onze toenmalige fractievoorzitter Jan Hein Mastenbroek zijn afscheidspeech. Als afscheidscadeau aan provinciale staten waarvan hij tien jaar deel uitmaakte, overhandigde hij een concept-referendumverordening, met het verzoek die op de Staten agenda te plaatsen, hetgeen geschiedde. Jan Hein lichtte lichtte zijn initiatief toe met twee overwegingen. De eerste was dat een referendum burgers de mogelijkheid biedt zich uit te spreken over voorgenomen provinciale besluiten die echt beter niet genomen kunnen worden. De tweede was dat een referendumverordening zorgt voor waakzame bestuurders en fracties. Gisteren, tijdens de Statenvergadering op 3-02-2022 stemde de meerderheid van de Statenleden voor dit voorstel!

Statenlid Kees Frenay: " Zoals u weet is de kwaliteit van het democratisch proces een onderwerp waar de SP veel aandacht voor heeft. In een democratie telt iedere stem. Dus ook de stem van mensen die minder goed of niet in staat zijn hun belangen achter bestuurstafels, in overlegclubjes of andere netwerken te behartigen. Voor hen is de democratie uitgevonden. Voor hen staat de SP op de bres. Wij staan daarin niet alleen. Andere partijen doen dat ook. Ieder op zijn eigen wijze. Dat bindt ons en dat voedt ons vertrouwen dat wij een nieuw instrument kunnen toevoegen aan onze provinciale democratie. De mogelijkheid van een referendum houdt ons waakzaam. Waakzaam op de kwaliteit van participatie in beleidsontwikkelingsprocessen; bij kaderstelling, uitvoering en controle. Zo bezien kun je zeggen dat het belangrijkste doel van deze verordening is het gebruik ervan te voorkomen. Dat lukt als mensen zich bij belangrijke besluiten gehoord voelen, als er naar hen is geluisterd, en als ze – ook als ze liever een ander besluit zouden zien – er toch mee kunnen leven. Zo beleid ontwikkelen, dat is onze opgave."

Het lijkt er op dat de provincie Groningen de eerste Provincie is met deze mogelijkheid. Frenay: "Een provinciaal referendum is in zekere zin een avontuur, maar met deze verordening een veilig avontuur! .

Reactie toevoegen

U bent hier