h

Zeggenschap en grip op je eigen leefomgeving

16 februari 2022

Zeggenschap en grip op je eigen leefomgeving

Foto: SP

Vandaag staat discussienotitie" werken aan participatie"op de agenda van de Statencommissie. SP'er Agnes Bakker voerde hierover het woord. Bakker " Het woord participatie kan ik bijna niet meer horen. Wij spreken als SP ook liever over zeggenschap en grip op je eigen leefomgeving. En dat is broodnodig in een wereld waar we op dit moment alle negatieve gevolgen van een jarenlang neoliberaal beleid zien, publieke zaken aan de markt zijn overgelaten, de democratie is uitgehold en de belangen en mening van mensen er amper toe doen. We moeten weer toe naar een gemeenschap waar waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit de gezamenlijk waarden zijn en mensen zich verenigen voor een betere toekomst. Het gaat daarin niet alleen om mooie woorden, maar vooral om daden. Voor ons als SP is het van groot belang dat de burger altijd het laatste woord heeft of kan ingrijpen wanneer het nodig is.

Vandaag ligt de discussienotitie werken aan Participatie(beleid) voor. Een notitie waar weer veel zorg en aandacht is besteed om ons als Staten zo goed mogelijk mee te nemen in dit proces. Het is helder en leesbaar en ziet er ook mooi uit. Er zijn ook verschillende instrumenten toegevoegd in de gereedschapskoffer, die ingezet kunnen worden om mensen op verschillende manieren te laten deelnemen aan de vraagstukken waar we met elkaar voor staan in deze provincie. Ik zag wel dat het referendum nog niet in de notitie staat, maar dat is misschien ook logisch omdat die onlangs is aangenomen. Graag zien we het instrument referendum in de definitieve nota terug. Graag zal ik de verschillende instrumenten ook wel wat verder uitgewerkt zien bij de definitieve nota. Misschien kan er een soort kaartenbak worden gemaakt waar alle instrumenten genoemd onder richtinggevende uitspraak 6, verder zijn uitgewerkt, wat de voor en nadelen zijn, wat voor resultaten je er mee kunt bereiken, etc. Zodat we met behulp van de kaartenbak de afweging als Staten kunnen maken bij welk beleid, programma of project, we welke instrumenten in zetten en vooral welke resultaten we belangrijk vinden.

Wij zien deze notitie als een stap in de richting die de SP graag ziet. We zijn dan ook erg benieuwd hoe het college hier zelf tegen aan kijkt? Waar is het college zelf erg positief over? Waar ziet het nog grote uitdagingen? Waar ziet het college de grootste verschillen met hoe het betrekken van inwoners op dit moment gaat en hoe dat na het vaststellen van deze notitie er uit gaat zien?

Wij maken ons als SP wel grote zorgen over het belang van vertrouwen in dit verhaal. Op dit moment is het vertrouwen in de overheid ontzettend laag. Het vertrouwen dat inwoners werkelijk iets in te brengen hebben en zeggenschap hebben is er niet. We zagen het onlangs bij het N33/A7 verhaal. Bij de insprekers waren grote zorgen, vooral rondom de grootschaliger industrie. Gedeputeerde Wulfse gaf aan dat inwoners nog alle mogelijkheid hebben om hun invloed uit te oefenen op de voorliggende plannen. Alleen dat vertrouwen is er niet bij de inwoners. Hoe gaat het college er voor zorgen dat inwoners weer genoeg vertrouwen in de provincie hebben om überhaupt hun kostbare tijd en energie te willen steken in een actieve betrokkenheid. Hoe geeft het college vertrouwen aan inwoners dat ze echt grip hebben op hun eigen leefomgeving? Hoe gaat het college er zorg voor dragen dat inwoners democratisch kunnen meebeslissen en dat het niet een afvink-moment op een lijstje wordt in de realisatie van plannen. Hoe dragen we zorg voor werkelijke draagvlak? En wanneer is er sprake van draagvlak? Zijn dit ook zaken die we straks als Staten voordat beleid, programma’s of projecten van start gaan vaststellen?

Voor echte goede democratische betrokkenheid is het van belang om te investeren in vertrouwen, in een open en transparante bestuurscultuur en het old boys network buiten spel te laten. Er moet gebouwd worden aan een duurzame open relatie waar gelijkwaardigheid het uitgangspunt is. Wij zullen als SP hier ook volop op blijven toezien en onze rol als democratische procesbewaker, net als altijd, blijven invullen.

Persoonlijk ben ik dol op experimenteren, proberen en leren. Ik ben ook erg benieuwd wanneer de expedities van start gaan, want ik neem graag deel aan de georganiseerde zoektochten. Al hoop ik wel dat ik genoeg tijd heb om actief deel te nemen aan al deze expedities. Want voorzitter sinds ik zitting heb genomen in deze zaal ben ik niet meer toe gekomen aan gewoon even rustig een paar toeren breien. Want het continu ontrafelen van de steken die dit college laat vallen neemt nogal wat tijd in beslag. Het doornemen van bijna 600 mb aan WOB verzoeken rondom het debacle van de “echte mensen” bij de communicatie rondom de fietsroute doe je namelijk niet even in een avondje.

Op zich is het laten vallen van steken zo erg nog niet, dat gebeurt zelfs de beste breier. Maar ze niet oppakken en ze proberen te verdoezelen maakt geen enkel breiwerk er mooier op en kost alleen maar nog meer hersteltijd. Dus laten we hopen dat het ontrafelen van gevallen steken niet meer nodig is. Dit is namelijk dubbelwinst. Naast dat ik dan meer tijd heb voor een echte actieve deelname, misschien af en toe weer eens een toer kan breien, ligt de belangrijkste winst ergens anders; namelijk bij het niet steeds weer opnieuw schaden van het vertrouwen van onze inwoners. Vertrouwen is namelijk de basis voor een gezonde, democratische samenleving."

Reactie toevoegen

U bent hier