h

Comité van de onmisbaren strijdt ook voor de schoonmakers in het Provinciehuis

2 maart 2022

Comité van de onmisbaren strijdt ook voor de schoonmakers in het Provinciehuis

Foto: SP

Met een ingelijste afdruk van het kunstwerk “Nachtwacht der onmisbaren” onder de arm stond woensdag 2 maart een afvaardiging van het comité van de onmisbaren voor de deur van het Provinciehuis. Dit kunstwerk staat symbool voor alle 3,5 miljoen mensen die in tientallen cruciale beroepen werken. Deze cruciale beroepen werden tijdens de coronapandemie als onmisbaar bestempeld door de overheid, maar in de praktijk zijn zij vaak onzichtbaar en ondergewaardeerd concludeerde de FNV. Ze hebben te vaak een laag loon, hoge werkdruk en veel onzekerheid.

Het Provinciebestuur was uitgenodigd om dit kunstwerk in ontvangst te nemen voor het Provinciehuis. Op het laatste moment werd ervoor gekozen door de Commissaris van de Koning om het comité te ontvangen op de kamer van Gedeputeerde Staten. Hier namen René Paas en gedeputeerde Fleur Gräper de “Nachtwacht der onmisbaren” in ontvangst en gaf het comité een uitgebreide toelichting op de positie van schoonmakers en hoe door het systeem van aanbesteden deze positie al jaren onder druk staat. De SP-fractie en een afvaardiging van de fractie van GroenLinks waren hier ook bij aanwezig. De PvdA-fractie wilde graag aansluiten, maar kon door omstandigheden er helaas niet bij zijn.

Monika Eliens, schoonmaker en activist: “We hebben goed duidelijk kunnen maken wat het in de praktijk betekent om schoonmaker te zijn. De werkdruk, onderwaardering, lage lonen en onzekerheid. Ik vertelde ze bijvoorbeeld over mijn eigen situatie, jarenlang heb ik als moeder niet met mijn kinderen samen kunnen eten omdat ik heel veel verschillende uren op een dag moest maken om te zorgen voor dat eten op die tafel.”

Eliens: “Wij waren er als afgevaardigden van de onmisbaren vandaag om te strijden voor aandacht en respect voor de werkers in cruciale beroepen en in het Provinciehuis verdienen de schoonmakers die er vaak al jaren werken dat respect ook door ze in vaste dienst te nemen. “

SP Statenlid Agnes Bakker: “Ik ga ervan uit dat deze “Nachtwacht der onmisbaren” een prominente plek in het provinciehuis krijgt en dat de waardering die vandaag is uitgesproken niet alleen blijft bij mooie woorden, maar ook werkelijk omgezet wordt in daden. De gedeputeerde gaf aan niet principieel een voorkeur te hebben voor aanbesteden, maar nog wel een aantal zorgpunten ziet voor inbesteden. Het comité, bestaande uit Monika, Paula en Beatriz, heeft haar vandaag voldoende inzichten en ideeën meegegeven, dat ze naar mijns inziens met een gerust hart de schoonmakers (maar ook de catering) weer kan inbesteden.”

Op de Statenvergadering van 9 maart is het in dienst nemen van de schoonmakers door de Socialistische Partij op de agenda gezet. Meerdere partijen (PvdA, GroenLinks, PvdD, 50+, BvNL, OnsGroningen en de PVV) hebben al aangegeven positief te staan tegenover het in dienst nemen van de schoonmakers. De SP heeft dan ook goede hoop dat er woensdag de eerste stap gezet wordt om te stoppen met het aanbesteden van deze cruciale beroepen binnen het Provinciehuis.

Reactie toevoegen

U bent hier