h

Geld ging weer boven mensen!

16 maart 2022

Geld ging weer boven mensen!

Foto: sp provinciegroningen / sp provinciegroningen

Coalitiebelangen boven idealen

Woensdag 9 Maart hadden we als Provinciale Staten van Groningen het momentum om echt iets te betekenen voor de schoonmakers in het Provinciehuis, namelijk door een politieke keuze te maken; niet uitbesteden maar inbesteden! Terug in dienst van de provincie, hoe het ooit ook was!

Statenlid Agnes Bakker:"Tot dinsdagavond 20.30 uur was ik er van overtuigd dat het ging lukken. Op onze motie stonden namelijk genoeg logo’s voor een meerderheid. De meeste oppositiepartijen (PvhN, PvdD, GB, OnsGroningen, PVV, BvNL, 50plus) en ook de twee grootse coalitiepartijen; namelijk de PvdA en GL steunden vol overtuiging onze motie om de schoonmakers in dienst van de provincie te nemen en de nieuwe aanbesteding van minstens 8 jaar in de prullenbak gooien.

Maar het geschiedde anders..

Na het coalitie-overleg op dinsdag was er door de andere coalitie partijen toch wel even heel duidelijk gemaakt aan de PvdA en GroenLinks dat het in dienst nemen van de schoonmakers veel te duur is en dat er niet aan de vastgestelde begroting gesleuteld mag worden.De hete adem in de nek van andere coalitie partijen was blijkbaar voor deze twee partijen zo groot dat coalitiebelangen boven idealen gingen en ze trokken zich dus terug terwijl ze inhoudelijk helemaal achter de motie stonden.

Bakker: "Ik was hier behoorlijk flabbergasted van dinsdagavond. Maar hield nog de hoop dat we in het debat nog iets konden bereiken; bv. een kortere aanbesteding zodat een nieuw college een nieuw besluit kan nemen.

Helaas was er van enige moed geen sprake bij deze twee zogenaamd “linkse” partijen. Misschien moeten ze vaker met Paula en Monika ( op de foto, van het schoonmakersparlement) praten om te leren hoe je werkelijk verandering teweeg brengt.

Hoe de statenfractie van vooral een partij als de PvdA zich nog in de spiegel aan kan kijken na gisteren vraag ik mij af. Ik begrijp werkelijk niet hoe ze zo ver kunnen afdrijven van hun idealen. Ze heten toch niet voor niets de Partij van de Arbeid."

Er is gewoon geen enkel excuus voor deze politieke onwil. Er is heel bewust de keuze gemaakt om gewoon weer voor minimaal 8 jaar te gaan uitbesteden!

De Statenfracties van GroenLinks en de PvdA hadden de mogelijkheid om minstens 15 mensen echt een betere toekomst te geven met minder werkdruk, minder onzekerheid en meer loon. Maar bovenal meer waardering en respect en dat verdienen deze onmisbaren! Want ze horen er gewoon bij en mogen nooit meer onzichtbaar zijn!

Samen sterk en wij gaan door!

 

Reactie toevoegen

U bent hier