h

Strijders voor sloop geven niet op! SP-fractie blijft hun steunen

10 januari 2023

Strijders voor sloop geven niet op! SP-fractie blijft hun steunen

Foto: Joke van den Berg

Fractievoorzitter Agnes Bakker ging vorige week nogmaals in gesprek met het actiecomité' Strijders voor sloop' in de wijk Westerdraai in Appingedam. Deze inwoners hebben zich verenigd omdat ze het niet eens zijn met de huidige versterkingsplannen van hun huizen. Deze plannen leveren mogelijk wel een veiliger huis op, maar aan de verduurzaming van hun oude doorwaaiwoningen wordt niets gedaan. Ze vinden dit het verspillen van publieke middelen, omdat deze versterking zeer kostbaar is en niet bijdraagt aan het verminderen van energieverbruik en dus de klimaatopgave. Ook vinden ze het oneerlijk dat andere wijken in Appingedam wel in aanmerking komen voor sloop-nieuwbouw en zij niet. Onder druk van protesten die de inwoners tot nu toe voerden heeft wethouder Usmany deze problematiek onder de aandacht gebracht bij staatssecretaris Vijlbrief. Daarnaast heeft de tweede kamer de staatssecretaris verzocht in het gaswinningsgebied te streven naar aardgasvrije wijken en het meer isoleren van woningen. Voor de SP Statenfractie aanleiding voor het stellen van schriftelijke vragen.

Agnes Bakker: "Wethouder Usmany geeft aan inwoners aan in gesprek te zijn met Vijlbrief om de mogelijkheden te bespreken voor de wijk Westerdraai, maar dit heeft tot nu toe nog niet tot concrete acties geleid. Ondertussen zorgt de onzekerheid voor veel stress en onrust, ook onderling. Het wordt tijd dat gemeente, provincie en rijk in deze wijk gaat investeren en de handen ineenslaat om de inwoners weer een duurzame toekomst te bieden". 

De "Strijders voor sloop" willen voorkomen dat hun wijk verdeeld raakt en maken zich hard voor een rechtvaardige en gelijkwaardige behandeling in de versterkingsoperatie.  De SP steunt hun strijd en stelt daarom wederom vragen die oproepen om de huidige ontwikkelingen aan te grijpen te investeren in de wijk. De Statenfractie trekt hierin op met Fractie Janny Volmer van de gemeenteraad van Eemsdelta, die ook weer vragen heeft ingediend.

U bent hier