h

Statenfracties SP, GroenLinks, PvdA en Partij voor het Noorden stellen schriftelijke vragen n.a.v. brandbrief FNV over falen van de IVU-box

16 januari 2024

Statenfracties SP, GroenLinks, PvdA en Partij voor het Noorden stellen schriftelijke vragen n.a.v. brandbrief FNV over falen van de IVU-box

Foto: IVU.com

Op 16 januari hebben de Groninger statenfracties van de SP, Groenlinks, PvdA en Partij voor het Noorden schriftelijke vragen ingediend naar aanleiding van een brandbrief die binnen is gekomen van de FNV.

In deze brief, die naar aanleiding van een onder de leden gehouden enquete is verzonden. Komt naar voren dat de IVU box, het communicatiesysteem waarmee buschauffeurs communiceren met de reisregie, niet optimaal werkt.

Ruim 97% van de chauffeurs geven aan problemen met het communicatiesysteem te hebben, of te hebben gehad. 

De veiligheid van de buschauffeurs komt hierdoor in het geding.
Reden genoeg voor de bovenstaande fracties om schriftelijke vragen in te dienen bij het college.

Als SP zijn wij voor een provinciaal vervoersbedrijf, waarbij de veiligheid en de werkomgeving van het personeel goed gewaarborgd word.
Agnes Bakker benadrukt dat de provincie Groningen een verantwoordelijke rol moet spelen in het garanderen van een veilige werkomgeving en kwalitatief goed openbaar vervoer: “Als financier van het busvervoer moeten wij ook invloed kunnen uitoefenen op de arbeidsvoorwaarden.”

Vind eerder gestelde vragen over het Openbaar Vervoer hier:
Oktober- betr. verkoop Arriva en beursgang Italiaanse overheid (Qbuzz)

Juli- betreft openbaar vervoer - busvervoer - rolstoelvervoer

Reactie toevoegen

U bent hier