h

Klein succes voor kunst- en cultuureducatie!

8 februari 2024

Klein succes voor kunst- en cultuureducatie!

Bij de SP geloven we sterk in de kracht van cultuur als verbindend element. Een verbindende samenleving is van groot belang. Kunst en cultuur vormen de bouwstenen van onze beschaving, onderhouden onze democratische gemeenschap en houden deze blijvend bijeen.

Voor de SP staat voorop dat kunst en cultuur beschikbaar moet zijn voor alle sociale klassen in onze samenleving. De ambitie “Cultuur voor iedereen” van de provincie is een ambitie waar onze fractie veel waarde aan hecht. Kunst- en cultuureducatie levert wat ons betreft hier een grote bijdrage aan; op de scholen vinden we kinderen en jongeren vanuit de volle breedte van onze maatschappij.

Culturele mobiliteit uitbreiden

We zijn dan ook blij met de continuering van o.a. het project culturele mobiliteit, het laagdrempelig tegen een aantrekkelijk tarief met je leerlingen naar een museum of culturele instelling kunnen. Het blijkt dat de vraag vanuit de scholen groter is dan het budget. Ons idee om dit aanbod uit te breiden naar meer leerlingen vanuit het primair onderwijs, musea en instellingen in onze buurtprovincie en aanbod voor voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs is gisteren een stapje verder gekomen. Onze motie om inzichtelijk te maken hoe dit kan en wat dit kost is aangenomen. Bij de perspectiefnota (dit voorjaar) komt het weer verder aan de orde en wordt onze inzet om dit uiteindelijk echt te realiseren!

Kunst- en cultuureducatie voor mbo

Het Rijk is een pilot gestart voor de MBO cultuurkaart. Via deze kaart is er voor alle mbo-studenten cultuurbudget beschikbaar. Deze cultuurkaart was al langere tijd in het voortgezet onderwijs beschikbaar en is dan nu ook in de vorm van een pilot voor het mbo beschikbaar.

Een aantal mbo-onderwijsinstellingen in onze provincie maken ook gebruik van dit aanbod en willen zo stimuleren dat hun studenten meer gaan deelnemen aan culturele activiteiten. Wat ons betreft een belangrijke ontwikkeling. Want waarom zou een 17-jarige vwo’er wel een culturele activiteit mogen doen en een 17-jarige mbo-student niet?

Niet alle musea en culturele instellingen in onze provincie bieden voldoende passend aanbod voor mbo-studenten. Daarnaast blijkt dat mbo-instellingen en mbo-studenten ook niet altijd voldoende bekend zijn met de mogelijkheden op het gebied van kunst en cultuur in onze provincie. Daarom pleiten wij voor meer aandacht binnen het nieuwe uitvoeringsprogramma zodat het aanbod en de vraag goed op elkaar gaat aansluiten en we de komende jaren toewerken naar meer mbo-studenten die in en buiten de school in aanraking komen met kunst- en cultuur, juist voor opleidingen waar dit niet tot nauwelijks in het lesprogramma zit.

Na onze bijdrage in de Provinciale Staten van 7 februari 2024 heeft de gedeputeerde ons het volgende toegezegd:

- De gedeputeerde maakt zich hard bij het Rijk voor de continuering van de mbo cultuurkaart.

- De gedeputeerde kijkt samen met Stichting Kunst & Cultuur en de culturele instellingen/musea wat ervoor nodig is om passend aanbod voor het mbo te creëren.

Fijne stappen richting een inclusieve en bloeiende cultuur in onze provincie!

Vind onze bijdrage hier:

Reactie toevoegen

U bent hier