h

Inbreng chauffeurs en inwoners is van belang!

4 juli 2024

Inbreng chauffeurs en inwoners is van belang!

Foto: Groningen Bereikbaar / groningen bereikbaar

Tijdens de Statencommissie van 26 juni benadrukte Agnes Bakker het belang van de input van inwoners en consumentenorganisaties bij het opstellen van de hoofdlijnen van de nieuwe dienstregeling. “Deze komt helaas pas na de zomer, terwijl we nu dit voorstel bespreken.”

Omdat deze belangrijke input nu nog ontbreekt, heeft Bakker contact opgenomen met diverse kaderleden van de FNV en buschauffeurs om hun aandachtspunten te verzamelen. Hieruit kwamen enkele problemen naar voren waar zorgen over worden geuit, zoals het plan om haltes rondom lijn 178 te laten vervallen. Dit lijkt in strijd te zijn met eerdere afspraken om het aantal bushaltes niet te verminderen. Ook bij lijn 65 en 68 wordt er proefgedraaid met een nieuwe opzet, wat mogelijk kan leiden tot het verdwijnen van haltes. Verder worden onveilige situaties genoemd bij fietsersoversteekplaatsen, bijvoorbeeld bij de ring en de Eikenlaan in de stad Groningen. Specifieke zorgen bestaan over de fietsstraat bij lijn 10, die gedeeld wordt door fietsers en bussen, wat extra risico's met zich meebrengt, vooral gezien de hoge werkdruk van de chauffeurs.

Agnes vroeg zich af wat de betrokkenheid is van de buschauffeurs bij het opstellen van de dienstregeling. "Worden zij überhaupt betrokken, en welke inbreng mogen ze dan geven?" vraagt ze zich af.

Het OV-bureau geeft aan waarschijnlijk 2 miljoen euro extra beschikbaar te hebben, waardoor lijnen die eerder zijn komen te vervallen, mogelijk weer kunnen rijden. "Dat is natuurlijk superfijn," zegt Bakker. Echter, zij doet ook een oproep om niet op dit bedrag te rekenen en, zodra dit bedrag toch niet beschikbaar is, om het moederbedrijf van Qbuzz aan te spreken. "Vorig jaar heeft zij 100 miljoen euro winst gemaakt en dat investeert ze voor 98% in Italië. Misschien kan er ook iets meer deze kant op," suggereert Bakker.

Reactie toevoegen

U bent hier