h

Groningen is van ons!

20 januari 2016

Groningen is van ons!

In november gebeurde er iets vrij unieks in de Groninger Staten: alle partijen dienden gezamenlijk een motie in waarin ze aangaven dat het meerjarenplan van de nationaal coördinator een stap in de goede richting is maar dat ze graag zouden willen dat er nog 16 punten zouden worden overgenomen.

Nu twee maanden later maken we ons ernstige zorgen of onze voorstellen wel worden overgenomen.

Verschillende plannen van minister Kamp staan haaks op onze punten.

Volgende week debatteren de Tweede Kamerleden weer over dit onderwerp. Kamerleden kunnen ervoor zorgen dat we alsnog forse stappen zetten op weg naar herstel van vertrouwen. Wij gaan ervan uit dat ze dat doen!

 
Minder gaswinning

Minister Kamp kiest in zijn gaswinningsbesluit van december voor een gaswinningsniveau van 27 miljard kuub per jaar.

e SODM concludeert in haar rapport van eveneens december dat bij een winning van 27 miljard kuub per jaar; evenals bij 21 miljard kuub per jaar, het seismisch risico niet geminimaliseerd is. Met andere woorden: met dit gaswinningsbesluit staat de veiligheid nog steeds niet voorop.

En dat kan wel. Oud-directeur van SODM Jan de Jong herhaalde maandag zijn conclusie dat de gaskraan verder dicht kan. Volgens De Jong is pas bij een productie van twaalf miljard kuub per jaar de dreiging voor de Groningers verdwenen. Hij vindt dat de gaskraan verder dicht kan, omdat bij bestaande stikstofinstallaties nog capaciteit beschikbaar is.

SODM adviseert de gaswinning verder terug te brengen tot een lager niveau waarbij snelle productiefluctuaties worden vermeden.

Wij roepen daarom nogmaals op: breng de gaswinning fors naar beneden.

Ik zoek nog naar een woord dat goed karakteriseert dat er nog steeds geen onderzoek is bij wel niveau de seismiciteit precies afneemt en wat de veiligste manier is om daar te komen. Ik twijfel tussen absurd, bizar, volstrekt onverteerbaar.

Wij roepen op om hier zo snel mogelijk onderzoek naar te doen.

Waardevermeerdering

De waardevermeerderingsregeling is nu de enige directe vorm van compensatie voor Gronings leed. En deze enige directe vorm van compensatie wordt alweer afgeschaft. Dat terwijl juist deze regeling zorgt voor energiebesparing. Hard nodig als we de gaskraan verder dicht willen. Oliedom.

Een brede coalitie heeft zich gevormd onder de leus Wees Geen Kniepert. Er zijn in een week tijd al meer dan 1000 steunbetuigingen binnen.

Wij roepen op om deze regeling te behouden.

De PvdA in de Tweede Kamer lijkt dit te willen steunen maar pleitte er ook voor om dit met Gronings geld te betalen. Ik zoek weer naar woorden maar ik denk dat we dit kunnen omschrijven als knieperig.

Wees geen kniepert: compenseer Gronings leed met Haags geld.

Herstel, verstevigen, verduurzamen

Maandag constateerde de Ombudsman dat de sfeer rond de schadeafwikkeling in het aardbevingsgebied alleen maar slechter is geworden. Hij noemende dat heel triest.

Het aantal klachten over het Centrum Veilig Wonen is de afgelopen maanden sterk gegroeid. Afspraken over de schadeafwikkeling buiten het aardbevingsgebied worden niet nagekomen.

Dit moet nu anders. Schadeherstel moet beter en sneller en onafhankelijker.

De rol van de NAM in schadevaststelling en herstel, in onderzoek en in compensatie en investeringen in het gebied moet worden geminimaliseerd.

Veel Kamerleden hebben eerder aangegeven het vertrouwen van de Groningers te willen herstellen! Er zijn een aantal forse stappen die ze volgende week kunnen zetten. Met een bijna unaniem gesteunde motie (alleen de VVD was tegen) roepen wij hen daartoe op.

Vorige week was ik erg geraakt door de strijdbaarheid van de fakkeltocht Gas Terug die door onder ander de Groninger Bodembeweging en Milieudefensie was georganiseerd.

Annemarie Heite eindigde haar toespraak daar met de oproep:

We gaan zware tijden tegemoet, maar ik zie ook kansen, mogelijkheden en een toekomst voor ons en voor vele generaties na ons. Wij Groningers kunnen dat, schouder aan schouder.

Samen staan we sterk: Groningen verdient het!”

Kamerleden, Groningen verdient het! Herstel het vertrouwen!

U bent hier