h

Wie kan het schudden in Groningen?

28 januari 2013

Wie kan het schudden in Groningen?

‘De bodem in Groningen schudt, de schatkist in Den Haag schudt en de inwoners van Groningen kunnen het schudden?’ Die vraag stelt de Provinciale Statenfractie van de SP nav het rapport over aardschokken in Noord-Oost Groningen.

LianWe waarderen het dat minister Kamp naar Groningen komt om met bewoners te praten, maar zijn boodschap is schokkend”, stelt SP-fractievoorzitter Lian Veenstra. “Groningers weten dat ze op de kroonjuwelen van Nederland zitten. Ze zijn gewend aan de gastorens, de gasinstallaties en de affakkelvlammen in het landschap. De onrust in de bodem is niets nieuws maar verwachten dat zij nog zwaardere bevingen accepteren, met mogelijke slachtoffers is idioot”,stelt Veenstra.

“Dat de minister economische motieven noemt als reden om bewoners het nu geschetste extra risico te laten lopen, is stuitend" aldus Veenstra. "De veiligheid van de bewoners van Groningen is niet in geld uit te drukken."

De SP ziet weinig heil in de een oplossing vanuit de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Veenstra: “Nu verwachten dat de NAM zal zorgen voor oplossingen en snelle schadeafwikkeling, vraagt, op basis van ervaringen, wel heel veel lenigheid van geest. Er op vertrouwen dat het Kabinet wel met oplossingen komt lijkt onrealistisch gezien het grote financiële belang.”

De SP steunt het voorstel van de Groninger Bodem Beweging (GBB) waarin gevraagd wordt om een onafhankelijk onderzoek. Een onderzoek waarin de NAM en het Rijk geen spelers zijn gezien hun belangen. Gedurende het onderzoek en tot de uitkomsten bekend zijn moet de gaswinning wat de SP fractie in provinciale staten tot een veilig niveau teruggedraaid worden.

“Mensen moeten bij schade ruimhartig gecompenseerd worden en er moet voorzichtiger, dus met de hand op de kraan, gewonnen worden. Voor ons telt de veiligheid van de inwoners en de leefbaarheid van het gebied het zwaarst. Deskundigen erkennen dat minder snel winnen aardbevingen voorkomt. Als we de opbrengst dan ten goede laten komen van de overheid, en deze dus niet langer de helft naar Shell en Esso laten gaan, hoeven we bij voorzichtiger winnen er dan financieel niet op achteruit te gaan ”, aldus Veenstra.

Ook blijft de SP voorstander van eerlijkere verdeling van aardgasbaten. Veenstra: “Een solidaire en sociale overheid laat Groningen niet zitten met alleen de lasten en niet de lusten. Groningen verdient een ruimere bijdrage vanuit het Rijk.”

U bent hier