h

'Buurthuizendemocratie mislukt'

22 april 2013

'Buurthuizendemocratie mislukt'

De SP heeft grote moeite met de ondemocratische manier waarop de herindelingsplannen in Groningen worden doorgedrukt.

Regiovertegenwoordiger Pim Siegers reageert namens de Groningse SP-afdelingen en Statenfractie.

''De voorstanders van grootscheepse herindeling hebben de tijd van hun leven. Hun wensen voor Groningse mammoetgemeenten dreigen in vervulling te gaan. Sceptici van deze opschaling, waaronder ik, stonden erbij en keken ernaar. We hebben de daadkracht, sluwheid en het gebrek aan democratisch vermogen van de herindelingfetisjisten volledig onderschat. Maar hoewel diegenen die kleinschaligheid en democratie wel hoog in het vaandel hebben op 1-0 achterstand staan, is de wedstrijd nog niet verloren. Een draai in het debat vergt wel een besef van urgentie. Van bestuurders met lef, maar vooral van Groningers die het zat zijn om ondemocratische politieke besluiten opgedrongen te krijgen.

Van het merendeel van de gemeenteraadsleden hoeven we weinig te verwachten. Zij laten zich als makke schapen naar de slachtbank leiden. Ze zijn bang voor de grote boze provincie en trappen in het sprookje dat groot, groter, grootst gelijk staat aan goed,beter, best. Ik hoopte dat we wat hadden geleerd van de schaalvergrotingdebacles in de zorg en het onderwijs. Integendeel, gemeenteraden haasten zich om voor de zomer de plannen af te tikken, de provincie volgt in september.

En de bevolking? Zij mogen van de zijlijn toekijken hoe hun gemeente wordt opgeheven. In alle haast tuigen een aantal gemeenten nog een vorm van inspraak op. Maar in 9 van de 10 gevallen is dat niet meer dan schijndemocratie. De georganiseerde avonden in buurthuizen worden bezocht door vooral leden van politieke partijen,ongeveer 2% van de bevolking. De inhoud van die avonden is over het algemeen bedroevend. Een inleiding van een burgemeester die de herindeling predikt, vaak gevolgd door een ‘ren-je-rot-spelletje- of met zijn allen stickertjes plakken. Deze buurthuizendemocratie is totaal mislukt.

Journalisten en politici die beweren dat de herindelingdiscussie niet leeft omdat zo weinig mensen de avonden bezoeken onderschatten diezelfde inwoners. Sinds wanneer is het de schuld van de mensen dat inspraak niet serieus wordt genomen? Verwachten zij nu echt dat deze herindelingpromotie avonden mensen het vertrouwen geeft dat ze iets te zeggen hebben. Als je, net als de SP al jaren doet, deur aan deur gaat dan merk je hoe er over dit onderwerp gedacht en gesproken wordt. Veel inwoners zijn murw geslagen door zaken die hen werden opgedrongen zonder dat hen iets gevraagd werd. Dat is een niet te onderschatten signaal.

Niet minder democratie maar meer democratie is het antwoord op deze vertrouwensbreuk tussen politiek en bevolking. Dit onderwerp biedt een perfecte mogelijkheid om alle Groningers de kans te geven zich uit te spreken. Bijvoorbeeld door het organiseren van een referendum. Ik ben geen voorstander van referenda om ieder wissewasje, we mogen van raadsleden verwachten dat ze in staat zijn moeilijke beslissingen te nemen. Maar het gaat hier om de schaal van de gemeente, daar horen de mensen over te gaan. Stel deze vergaande beslissing in ieder geval uit tot na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. Als de voorstanders van herindeling echt een goed verhaal hebben dan overtuigen ze de mensen en winnen ze het voorgestelde referendum of krijgen partijen als D66 en ChristenUnie veel extra raadszetels. Of twijfelen ze aan hun verhaal en zijn bang voor de kiezer? In beide gevallen zien we elkaar bij de stembus."

Dit opinieartikel verscheen eerder in de krant Groot Groningen

U bent hier