h

Laat werknemers Synergon niet zakken

4 juni 2014

Laat werknemers Synergon niet zakken

De SP-Statenfractie is geschokt door de berichten over de problemen bij de werkvoorzieningsschappen, het sluiten van de afdeling metaal van Synergon en de financiële problemen voor de drie betrokken gemeentes. Nog meer geschrokken is de SP door de opmerkingen van gedeputeerde Wilpstra, die in antwoord op vragen van RTV Noord stelde dat de provincie in deze zaak niets kan betekenen.

Zijn oplossing is doorgaan met de gemeentelijke herindeling omdat schaalvergroting volgens Wilpstra zou leiden tot een betere financiële positie van de gemeentes.

SP-fractievoorzitter Sandra Beckerman:

“Het provinciebestuur zegt dat werk één van haar drie belangrijkste  punten zijn. Maar nu het erop aankomst voor de werknemers van Synergon wil ze niets doen. Wij vinden dat onverkoopbaar en eisen wel actie.”

Volgens de SP is nu actie nodig. Beckerman:

“De werkloosheid in Groningen loopt op en de nieuwe problemen treffen diegenen die het meest kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt. Volgens de SP zou de provincie met de gemeentes een vuist moeten maken tegen de bezuinigingen uit Den Haag. Daarnaast zou ze haar woorden dat werk een van de belangrijkste doelen is waar moeten maken en moeten samenwerken aan een plan om werk voor deze mensen te behouden” 

Ook de oproep van gedeputeerde Wilpstra om door te gaan met de herindeling om financiële problemen te voorkomen kan niet op steun van de SP rekenen. Beckerman:

“Ten eerste staat het niet vast of en wanneer herindelen geld oplevert, ten tweede hebben de werknemers van wie de baan nu op de tocht staat niets aan een herindeling over minimaal vier jaar.”

U bent hier