h

SP-fracties willen salarisplafond voor zorgbestuurders

19 juni 2014

SP-fracties willen salarisplafond voor zorgbestuurders

De SP-raadsfracties van verschillende gemeenten in de provincie Groningen willen een plafond voor de salarissen van zorgbestuurder bij het afsluiten van nieuwe contracten. Vanaf 1 januari 2015 krijgen gemeenten van het Rijk nieuwe taken op het gebied van de zorg en de jeugdzorg.

Dit betekent dat er nieuwe subsidierelaties en aanbestedingscontracten moeten worden afgesloten. De SP vindt hierbij dat in de zorg in ieder geval niet meer dan de “ministersnorm” verdiend mag worden.

In de jeugdzorg bijvoorbeeld zullen 23 gemeenten op regionaal niveau samenwerken om onze jongeren goed mogelijk van zorg te voorzien. Volgens de SP moet hierbij ook streng worden toegezien op de salariëring van de uitvoerende instellingen en organisaties.

“Het is een grote ondermijning van solidariteit wanneer bestuurders en directeuren zichzelf verrijken ten koste van noodzakelijke zorg voor kwetsbare groepen mensen”, aldus Groninger SP-raadslid Wim Koks.

De SP is van mening dat de “ministersnorm” eigenlijk ook te hoog is voor de subsidie- en inkooprelaties die de gemeenten onderhouden. Een “wethoudersnorm”, hoogte van het inkomen van een wethouder van de betreffende gemeente, vindt de SP gepaster. Koks:

“Niet alleen omdat in de zorg en welzijn gewerkt wordt met schaars publiek geld, maar ook en vooral omdat de SP van mening is dat niemand meer behoort te verdienen dan de eindverantwoordelijke: de wethouder”.

Helaas zijn er nu nog landelijke regels die barrières opleggen om als lokale overheden eigen inkomensgrenzen te hanteren.

U bent hier