h

SP-succes: Unanieme steun voor onderzoek Borgsweer

7 november 2015

SP-succes: Unanieme steun voor onderzoek Borgsweer

Afgelopen woensdag stemden Provinciale Staten unaniem in met een motie van de SP om bij de minister aan te dringen op een onafhankelijk onderzoek naar de gevaren van afvalwaterinjectie in de Groningse bodem bij Borgsweer. Daarnaast willen de Staten dat de uitkomsten van alle onderzoeken naar de risico's openbaar worden.

SP-fractievoorzitter Sandra Beckerman:

“Het is verschrikkelijk dat zoveel mensen in het gebied schade hebben aan hun huizen. Sommigen mogen zelfs al tijdenlang hun huis niet meer in door instortingsgevaar. Op dit moment is het onduidelijk of de injectie van afvalwater bij Borgsweer hier aan bijdraagt of niet en dat willen we als gehele staten graag zo spoedig mogelijk onderzocht hebben."

De Provincie heeft formeel gezien een kleine rol in de beslissing over afvalwaterinjectie. De SP hoopt daarom dat dit brede geluid uit de Staten de minister kan overtuigen een onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de activiteiten van de NAM in het gebied. Beckerman:

“We hebben als Provincie maar een beperkte rol, maar we kunnen Kamp wel blijven aanzetten tot actie en tot openbaarheid. Onderzoeken die betaald worden door de NAM en waarvan de uitkomsten geheim blijven scheppen geen vertrouwen. Als er zoveel onduidelijk is voor inwoners kunnen we ze als provincie niet laten zitten.”

U bent hier