h

Algemene Beschouwingen 2016: Leefbaarheid

28 juni 2016

Algemene Beschouwingen 2016: Leefbaarheid

Dit college heeft leefbaarheid tot één van haar belangrijkste thema’s gemaakt. Ook daar zijn wij trots op! Er is veel inzet nodig om Groningen ondanks krimp, gaswinning en bezuinigingen uit Den Haag op onder andere zorg leefbaar te houden. Vele helden in Groningen werken daar hard aan. Wij moeten hen ondersteunen, in plaats van in de steek laten.

Trots zijn wij ook op de extra middelen die in deze voorjaarsnota zijn vrijgemaakt voor het studiefonds. Het is dan wel geen wettelijke taak, maar wel een morele plicht om op te komen voor de mensen die in de hoek zitten waar de klappen vallen. Juist in deze tijden waarin de tweedeling toeneemt en het voor jongeren uit armere gezinnen moeilijker wordt om een opleiding te doen is het goed dat hier een college zit die hier pal voor staat.

Siemon Reker is voor velen een held omdat hij als professor veel gedaan heeft voor de Groningse taal. Zijn toespraak hier in de Statenzaal begin dit jaar was indrukwekkend. Reker vertelde dat hij ooit een toelage uit ons studiefonds ontving en daarmee de opleiding kon doen die hij wilde. Dit heeft Groningen veel goeds opgeleverd. Hij stelde dat niet de financiële bijdrage, maar de wetenschap dat er mensen waren die om hem en zijn opleiding gaven, hem hadden gesteund.

Het is belangrijk dat alle jongeren en hun ouders die gebruik kunnen maken van het studiefonds ook weten dat het bestaat. Ook kan een aanprijzing van bekende ex-ontvangers zoals Siemon Rekers de drempel om steun te vragen verlagen.

Voor mbo-scholieren is het belangrijk dat zij de opleiding kunnen doen die bij hen past. Reiskosten mogen daarbij geen barrière zijn. Helaas ontvingen 16- en 17-jarige mbo-scholieren jarenlang, in tegenstelling tot hun hbo-collega’s, geen OV-studentenkaart. Op initiatief van de SP en na vele acties van jongerenorganisatie ROOD, kwam er een provinciale regeling voor armere studenten via het studiefonds. Eindelijk komt er nu een landelijke regeling voor deze groep.

Nu deze regeling stopt zouden wij het goed vinden als de provincie zich inzet voor gratis OV voor andere doelgroepen die weinig te besteden hebben.

U bent hier