h

SP wil studiefonds laten aanprijzen door bekende Groningers

30 juni 2016

SP wil studiefonds laten aanprijzen door bekende Groningers

De SP in de provinciale staten van Groningen wil dat bekende Groningers het provinciaal studiefonds gaan aanprijzen. Met deze regeling komt de provincie scholieren en studenten met mindervermogende ouders tegemoet te komen in de studie- en reiskosten.

Door het fonds te laten aanprijzen door bekende Groningers die ooit ondersteuning hebben gekregen via het studiefonds wil de partij samen met het CDA meer bekendheid geven aan de regeling.

SP-fractievoorzitter Sandra Beckerman:

“Juist in deze tijden waarin de tweedeling toeneemt en het voor jongeren uit armere gezinnen moeilijker wordt om een opleiding te doen is het goed dat hier een college zit die pal staat voor het studiefonds en voor het ondersteunen van scholieren en studenten.

Begin dit jaar vertelde professor Groningse taal Siemon Reker dat hij ooit een toelage uit ons studiefonds ontving en daarmee de opleiding kon doen die hij wilde. Dit heeft Groningen veel goeds opgeleverd. Een aanprijzing van het Studiefonds door bekende ex-ontvangers zoals Siemon Rekers kan de drempel om steun te vragen verlagen en de bekendheid vergroten.”

Eerder deze maand heeft de provincie het Studiefonds al uitgebreid, op initiatief van de SP. Een meerderheid van de partijen in de provinciale staten steunde afgelopen woensdag het voorstel van de SP en het CDA om het studiefonds aan te laten prijzen door bekende ex-ontvangers.

U bent hier