h

Algemene Beschouwingen 2016: Werk

28 juni 2016

Algemene Beschouwingen 2016: Werk

Dit college investeert zeer fors en maakt radicaal andere keuzes dan het vorige college. Wij investeren € 56 miljoen. De vorige twee colleges samen hadden minder nieuw beleid dan dit college. In het eerste jaar is al hard gewerkt om de plannen van vorig jaar te realiseren of een begin te maken met de aanpak.

Er zijn nog slechts 2 grote PM-posten over: cultureel erfgoed en de wadden en hier is nu € 7,3 miljoen voor.

Er gaat veel extra geld naar het creëren van werk. De SP is daar uitermate trots op. Wij zijn blij dat er meer en slimmer wordt geïnvesteerd in banen. Geen subsidie maar leningen. Niet alleen het stuwend MKB maar het brede MKB wordt ondersteund.

Nu er vanuit het PvdA-en-VVD-kabinet keihard bezuinigd wordt op de zowel de grootste sector, zorg en welzijn, en de in veel gemeenten grootste werkgever, de sociale werkvoorziening, is het essentieel dat er hier een college zit dat zich juist keihard inzet voor werkgelegenheid.

U bent hier