h

Investeer in écht gezond ouder worden!

2 november 2016

Investeer in écht gezond ouder worden!

Foto: LifeLines

De SP is boos over het mislukken van LifeLines. De afgelopen jaren is er ongeveer 100 miljoen publiek geld uitgegeven aan LifeLines, een groot bevolkingsonderzoek naar gezondheid en ouder worden. Dit geld zou zorgen voor economische groei, een groot aantal arbeidsplaatsen en meer welzijn. Dit weekend bleek dat het geld voor LifeLines op is en dat de doelen niet zijn behaald. Dit blijkt te komen door verkeerde opzet van het programma. De SP is zeer geschokt over deze berichten.

SP-fractievoorzitter Sandra Beckerman:

“Het is een wrange situatie. Een onderzoek dat ertoe moet bijdragen dat meer mensen gezond ouder worden kreeg meer dan 100 miljoen en faalde. Tegelijk is gezond ouder worden voor steeds meer Groningers moeilijk, mede door de enorme bezuinigingen op de gezondheidszorg. Hierdoor verdwijnt thuiszorg en sluiten verzorgingshuizen.

Moeten we dan opnieuw enorme sommen publiek geld investeren in het slecht opgezette LifeLines project? De SP denkt van niet. Wat de SP betreft investeert de provincie in wat wel werkt: goede zorg, dicht bij huis. Zorgen dat de gezondheidszorg goed bereikbaar blijft voor alle Groningers. Zorgen dat mensen hun oude dag kunnen doorbrengen in een vertrouwde omgeving.”

Volgens de SP is LifeLines verkeerd opgezet. Het project ontving meer dan 100 miljoen aan publiek geld en beloofde honderden banen, economische groei en interesse van het bedrijfsleven. Daar is niets van terecht gekomen en nu is het geld op. Hierdoor loopt het onderzoek nu vast waardoor gegevens niet kunnen worden verzameld. Beckerman:

“LifeLines had een goed doel: zorgen dat meer mensen gezond ouder kunnen worden, maar was vooral bezig met commerciële belangen. Het publiek geld zou snel worden uitgegeven waarna bedrijven zouden investeren. Dat doen bedrijven echter niet. Ze wilden gegevens van deelnemers commercieel verkopen, maar daar maakten veel mensen terecht bezwaar tegen. Ze willen ook helemaal niet hun gegevens worden verkocht. Ze willen bijdragen aan de wetenschap en gezondheid niet aan de winsten van bijvoorbeeld FrieslandCampina.

De SP vindt dat we nu moeten investeren in onderzoek dat niet op commerciële belangen steunt en in echt gezond ouder worden.”

U bent hier