h

Strijden werkt: waardevermeerderings-regeling gaat door

6 december 2016

Strijden werkt: waardevermeerderings-regeling gaat door

Foto: SP Groningen

De SP is trots dat Groningse acties voor het behoud van de waardevermeerderings-regeling succes hebben gehad. Afgelopen dinsdag maakte minister Kamp bekend dat de regeling, die compensatie biedt aan slachtoffers van mijnbouwschade, definitief doorgaat. Eerder wilde de minister de regeling schrappen, maar hij is gezwicht onder de grote maatschappelijke druk om de compensatie toch in stand te houden.

SP-fractievoorzitter Sandra Beckerman:

“We zijn heel blij dat onze gezamenlijke acties succes hebben gehad. Samen met een breed platform aan organisaties en politieke partijen zijn we de strijd aangegaan voor de Groningers en voor het behoud van compensatie. Het was een veel te lange en ook harde strijd, maar de minister is nu eindelijk overstag. Dit is een overwinning die Groningers samen hebben geboekt!”

Naar aanleiding van de plannen van het kabinet om de waardevermeerderingsregeling af te schaffen verenigden begin dit jaar een tiental organisaties en partijen zich op initiatief van de SP in het actieplatform 'Wees Geen Kniepert!' In enkele weken tijd haalden zij duizenden handtekeningen op voor het behoud van de regeling. In februari nam de Tweede Kamer unaniem een motie aan die de minister opriep de waardevermeerderingsregeling in stand te houden.

U bent hier