h

SP Provincie Groningen: Democratiseer duurzame energie!

5 september 2017

SP Provincie Groningen: Democratiseer duurzame energie!

Foto: SP

De Socialistische Partij in de Provinciale Staten van Groningen wil de energievoorziening democratischer maken. Onder het huidige systeem wordt belastingsgeld gebruikt om indirect grondspeculatie te subsidiëren en zijn de lusten en lasten vaak scheef verdeeld. Ook worden energieprojecten te vaak van boven afgedwongen zonder te luisteren naar zorgen vanuit de bevolking. Daarom heeft de SP een notitie met een aantal voorstellen uitgewerkt, waaronder het oprichten van een provinciaal energiebedrijf.

Provinciaal energiebedrijf in plaats van particuliere energiegiganten

“In gebieden waar grootschalige energieprojecten komen zien we steeds meer weerstand ontstaan bij de inwoners”, aldus SP-Statenlid Christiaan Serbanescu-Kele. Hij vindt deze weerstand begrijpelijk, omdat energiebedrijven en soms een toevallige grondbezitter weglopen met miljoenenopbrengsten, terwijl de kosten voor de samenleving zijn. Serbanescu-Kele: “Willen we dat de omslag naar duurzame energie écht kans maakt, moeten we het zo aanpakken dat de samenleving als geheel er profijt van heeft”.

Het provinciaal energiebedrijf moet een algemeen bestuur krijgen waar de inwoners in vertegenwoordigd zijn en in alle gemeenten met lopende projecten verantwoording afleggen. Daarnaast staat het onder controle van de Provinciale Staten. Onder andere in Duitsland bestaan er al goedlopende regionale energiebedrijven. Serbanescu-Kele: “Dan is de samenleving collectief eigenaar. In plaats dat we aan grondspeculanten en aandeelhouders winsten uitkeren van ons belastingsgeld, komen de opbrengsten ten goede aan ons allemaal.”

De notitie met de voorstellen van de SP vindt u hieronder.

U bent hier