h

Groningen: een provincie vol strijdlust,vol initiatief en vol kracht!

4 juli 2018

Groningen: een provincie vol strijdlust,vol initiatief en vol kracht!

Foto: Jan Hein Mastenbroek

Vandaag vinden in het Provinciehuis de algemene beschouwingen plaats. De voorjaarsnota 2018 wordt besproken. We blikken terug op wat er de afgelopen jaren door dit college is bereikt en wat er in de eindsprint nog gedaan moet worden. Jaren waarin de SP voor het eerst in Groningen in het college deelneemt. We zijn ontzettend trots op wat dit college bereikt heeft en de manier waarop. Ook zijn wij ontzettend trots op de provincie en de Groningers zelf!

SP fractievoorzitter Jan Hein Mastenbroek tijdens zijn algemene beschouwingen: "Wij zien in Groningen de problemen, met werkgelegenheid, met armoede, met de teloorgang van de natuur en met de gevolgen van gestapelde mijnbouw. Wij zien echter ook de veerkracht van de Provincie. De strijd die gevoerd wordt. Door 6200 mensen die het Refaja willen behouden. Door het Bloeiend verzet tegen de gaswinning. Door de buschauffeurs en door de leraren. 

Wij zien ook dat de Provincie op heel veel plekken meehelpt. Drie weken geleden organiseerde de SP een leefbaarheidstour langs een aantal projecten uit het Leefbaarheidsprogramma van de Provincie. De bewonersinitiatieven in Krewerd en Garrelsweer lieten zien dat er veel heel erg actieve dorpen zijn, die zich inzetten om de voorzieningen in hun leefomgeving op niveau te houden. De Provincie steunt dat door bijdragen aan soms kleine dingen, die een groot verschil kunnen maken. In Baflo en Rasquert zagen wij hoe het samenvoegen van twee scholen, sportvoorzieningen en kinderopvang in één gebouw er voor kan zorgen dat niet alleen de schoolkinderen een schitterende school hebben, maar dat een heel dorp een opknapbeurt krijgt. De Provincie doet dat niet zelf, maar met gemeenten en vooral met inwoners. Wij maken het mogelijk. Anderen doen het zelf.

Voor de SP is dat wat de Provincie moet blijven doen, ook de komende periode. Mee strijden met de inwoners voor een mooie, leefbare, gezonde en welvarende Provincie. Wij steunen vandaag moties over voedselbanken en het verder ontwikkelen van de Kansrijke leerweg projecten. Wij zijn ook blij met de investeringen die de Provincie gaat doen in Erfgoed, Ruimtelijke kwaliteit en Landschap. Zelf zullen wij zo dadelijk nog een motie indienen over het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal."

 

Meer lezen? De complete Algemene beschouwingen van de SP zijn te vinden in de bijlage.

U bent hier